Ako napísať motivačný list

Pri reagovaní na inzerovanú pracovnú pozíciu sa bežne stretnete so žiadosťou o zaslanie dvoch základných dokumentov – životopisu a motivačného listu. Ako písať životopis sme si povedali v minulom blogu, túto časť venujeme druhému dokumentu, ktorým je už spomínaný motivačný list.

V praxi sa stretávam s otázkami: „Na čo mám vlastne zasielať do firiem motivačný list?“, „Nestačí zaslať len životopis?“, „Aký má význam tento dokument?“.

Motivačný list má na rozdiel od životopisu „slohovejší charakter“, to znamená, že rozpisujete jednotlivé skúsenosti, zručnosti a špecifické schopnosti, ktoré sú Vaším benefitom oproti druhým kandidátom. Hlavným cieľom je teda zdôrazniť a odôvodniť, PREČO PRÁVE VY ste osoba, ktorú zamestnávateľ hľadá a aké sú Vaše PREDNOSTI odlišujúce Vás od konkurencie. [more…]

Pred začatím písania motivačného listu pamätajte na nasledovné zásady:

  • používajte rovnaký typ, veľkosť písma ako v životopise
  • zbytočne nepoužívajte rôzne typy fontov (ako podčiarkovanie, hrubé písmo a pod.)
  • uvádzajte len pravdivé informácie, vyhýbajte sa gramatickým chybám
  • vyzdvihujte také vlastnosti, ktoré pokrývajú potreby zamestnávateľa
  • maximálne odporúčaný rozsah je 1 strana formátu A4
  • pre prehľadnejšiu formu čleňte text do odsekov, v samotnom texte odseku odporúčam používať tabulátor, ktorým vznikne odskok v texte

Motivačný list, podobne ako aj životopis, má svoje základné časti (odseky).

Hlavičku motivačného listu tvoria Vaše kontaktné údaje ako: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska a kontaktné údaje (telefonický a mailový kontakt).

Nasleduje adresa adresáta, najvhodnejšie s menom konkrétnej osoby (personalistu) v danej firme. Odporúčam, aby ste dbali na menné oslovenie. Vďaka tomu bude motivačný list pôsobiť omnoho osobnejšie a Vám bude nahrávať do karát fakt, ktorým personalistovi dáte najavo váš seriózny záujem. Je to znak toho, že neposielate motivačné listy ako na páse a pre uľahčenie používate len strohé formálne oslovenie v podobe „vážený/á pán/i“. Ďalej uveďte miesto (Vaše bydlisko) a dátum poslania. Hlavné jadro motivačného listu je rozdelené na tzv. odseky.

Prvý odsek:

Prvý odsek tvorí krátke oslovenie a celkový úvod motivačného listu. V tejto časti napíšte, odkiaľ ste sa dozvedeli o voľnom pracovnom mieste, kde a kedy bola inzerovaná ponuka práce a o akú pozíciu sa uchádzate. Mnoho uchádzačov o zamestnanie na túto informáciu zabúda, čím môže vzniknúť Vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi problém presne určiť, na akú z pozícií reagujete (zvlášť, ak firma inzeruje viacero ponúk). Pokiaľ by ste neuviedli túto informáciu, zamestnávateľ môže nadobudnúť pocit, že Vy sami neviete, na akej pozícii by ste chceli vo firme pracovať a len ste zaslali všetky potrebné dokumenty s dôverou, že pre Vás niečo nájdu.

Druhý odsek:

V tejto časti je dôležité poukázať, prečo ste vhodný pre potenciálneho zamestnávateľa. Mali by ste argumentovať hlavne takými schopnosťami, ktoré korešpondujú so zamestnávateľovými požiadavkami, ktoré uviedol v inzerovanej ponuke práce. Odporúčam preto podrobnejšie rozobrať a špecifikovať Vaše vedomosti, schopnosti. Napr. ak ste doteraz pracovali ako administratívny pracovník, poukážte na to, ako ste zaviedli efektívnejší systém práce, ktorý uľahčoval a urýchľoval prácu Vám i Vašim kolegom.

Tretí odsek:

Túto časť venujte Vašim osobnostným vlastnostiam. Snažte sa vyzdvihnúť Vaše povahové črty, ktoré zamestnávateľovi môžu zaimponovať. Odporúčam opäť spomenúť tie vlastnosti a skúsenosti, ktoré sú vyžadované v konkrétnej pracovnej ponuke. Samozrejme, všetky údaje musia byť pravdivé a v súlade s realitou!

Záver motivačného listu veďte v pozitívnom duchu. To znamená, poďakujte sa personalistovi za čas, ktorý venoval Vašej žiadosti a vyjadrite túžbu po skorom osobnom stretnutí, prostredníctvom ktorého budete môcť aj osobne preukázať a doplniť Vaše vlastnosti a schopnosti.

Autor: Mgr. Patrícia Labudová

 

Vzor motivačného listu:

Mgr. Tomáš Mrkvička, Veľká okružná 3, 010 01  Žilina, 090x 123 456, tomas.mrkvicka@zoznam.sk

Názov zamestnávateľa

Mgr. Ľubica Hrubá

Tajovského 8

010 32  Žilina

 

            Žilina, 27. januára 2014

 

Vážená pani Hrubá,

na základe inzerátu uverejneného dňa 16. 01. 2014 na internetovej stránke www.profesia.sk by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „Vedúci výroby“.

Ponuka voľného pracovného miesta ma zaujala nielen preto, že ste medzinárodnou spoločnosťou, ale hlavne preto, že by som sa sám chcel podieľať na Vašej odbornej a prospešnej činnosti. Rád by som sa stal súčasťou Vašej spoločnosti a prispel svojou zodpovednosťou, komunikatívnosťou a spoľahlivosťou k spokojnosti Vašej i mojej.

Moje doterajšie pracovné skúsenosti sú nasledovné: od roku 2008 do mája roku 2011 som pracoval na pozícii vedúceho výrobného úseku, kde som vykonával vedenie pracovníkov, hodnotil som ich výkon, poskytoval im rôzne motivačné súťaže, vďaka ktorým naša smena dosiahla za dané obdobie 2 % nárast výroby. Od mája 2011 do decembra 2013 som zamestnaný v obdobnej výrobnej spoločnosti na pozícii vedúceho shiftleadera, kde som si rozšíril svoje skúsenosti a taktiež som aplikoval moje skúsenosti z predchádzajúceho zamestnania, ktoré mali za následok zvýšenie produkcie o 0,3 %. Takýmto prínosom môžem byť aj pre Vašu firmu.

Okrem iného ovládam strojopis, z ktorého mám štátnicu, prácu na počítači, internet a balíky Word, Excel, PowerPoint na pokročilej úrovni. Stupeň znalosti anglického jazyka je B2. 

Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť, asertívnosť, logické myslenie a komunikatívnosť. Mám záujem ďalej sa vzdelávať, pracovať podľa Vašich pokynov, usmernení a profilovať sa podľa Vašich požiadaviek. Verím, že pre Vašu spoločnosť budem v budúcnosti prínosom.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rád Vám doplním ďalšie potrebné informácie o sebe na základe osobného pohovoru.

Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem a prajem pekný deň.

S pozdravom

Mgr. Tomáš Mrkvička

 

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.