Ako správne napísať životopis

Pre človeka hľadajúceho zamestnanie je životopis (označovaný aj skratkou CV, t.j. Curriculum vitae) nástrojom, ktorý Vás „predáva“ a zároveň podáva základné informácie o Vašej osobe, vzdelaní, skúsenostiach, zručnostiach i referenciách potenciálnemu zamestnávateľovi. Návodov, ako správne napísať životopis, ktorého hlavnou úlohou je zaujať, a docieliť pozvanie na pohovor, je veľké množstvo. Zhrnieme si podstatné náležitosti.

Skôr, ako začnete písať životopis, pamätajte na základné zásady písania životopisu, čím sa vyvarujete prípadných chýb, ktorých sa uchádzači o zamestnanie často dopúšťajú:

  • predstavte si seba samého ako personalistu, ktorý rozhoduje o Vašom pozvaní, prijatí či neprijatí do zamestnania, skúmajte, čo by bolo pre Vás podstatné vedieť o človeku, ktorý Vám zašle životopis, čo by Vás zaujalo a prečo by ste chceli práve Vás pozvať na pracovný pohovor [more…]
  • v životopise uvádzajte pravdivé, relevantné informácie, nezveličujte a nevymýšľajte si veci, ktoré síce v životopise vyzerajú pekne, ale pri osobnom pohovore sa Vás môže personalista pýtať na Vaše napísané skúsenosti, čím sa môžete dostať do veľmi nepríjemnej situácie spleti vášho klamstva
  • životopis má byť stručný, najviac sa odporúča max. na dve strany formátu A4
  • v celom životopise je nutné použiť rovnaký typ  písma s rovnakou veľkosťou (vhodné napr. Times New Roman, veľkosť 12). Vyhnite sa zarovnaniu životopisu na ľavý a pravý okraj, môže vám to rozložiť text po celej strane, nepôsobí to prehľadne
  • čistý a nepokrčený papier je podmienkou! Je maximálne nevhodné a nevkusné priniesť pokrčený, po prípade zamastený životopis, ktorý ste stihli napísať na chodbe na riadkový papier pred tým, ako ste chceli vstúpiť do miestnosti a žiadať o zamestnanie
  • vyhýbajte sa písaniu životopisu formou: Volám sa Fero Mrkvička, narodil som sa na dedine, som z troch detí, celý život som tvrdo pracoval a mám záujem o prácu, lebo doba je zlá. Môžem pracovať do posledného dychu… Možno Vám to príde smiešne, ale vychádzajúc z praxe sa, žiaľ, takéto veci stávajú
  • v životopise nepoužívajte slangové výrazy
  • odporúčam Vám napísať do životopisu aj Vaše záujmy, ale neodporúča sa písať záujmy, ktoré by mohli odradiť potenciálneho zamestnávateľa
  • životopis musí mať prehľadnú štruktúru, nepoužívajte zbytočné odseky, dbajte  na to, aby napr. na druhej strane A4 nezostala rozpísaná veta z predchádzajúcej strany
  • do životopisu nezabudnite  napísať telefonický a mailový kontakt na seba, často sa stáva, že na to uchádzači o zamestnanie zabúdajú a ak zaujmete potenciálneho zamestnávateľa, nebude mať možnosť sa s Vami skontaktovať

Najviac preferovaným životopisom, ktorý spoločnosti hľadajúce uchádzačov o zamestnanie požadujú, je štruktúrovaný životopis, ktorý personalistovi poskytuje informácie v prehľadnej, chronologickej forme.

Časti štruktúrovaného životopisu
1.   Životopis začnite s Vašimi osobnými informáciami, ktoré sú:
- meno, priezvisko
- adresa bydliska
- dátum narodenia a štátna príslušnosť
- telefonický a mailový kontakt
Odporúčam Vám k životopisu pripojiť aj Vašu fotografiu (stačí fotka vašej tváre, oblečenie by malo byť primerané, nie veľmi vyzývavé, ani nie veľmi nevkusné), na fotke by nemal byť nik iný, len Vy.

2.   Ďalej nasleduje kolónka – vzdelanie, v ktorej postupujeme od najvyššieho dosiahnutého vzdelania po najnižšie.
Vzor:
2000 – 2005 Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
1996 – 2000 Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina

3.  Pokračujte Vašimi pracovnými skúsenosťami alebo skúsenosťami získanými počas štúdia. Postupujte ako pri vzdelaní – od poslednej pracovnej skúsenosti. Odporúčam Vám napísať aj dobu trvania zamestnania a popis Vašej pracovnej náplne. Pokiaľ ste boli napr. na materskej dovolenke alebo ste evidovaný na úrade práce, napíšte do životopisu aj túto dobu, aby nevznikali časové medzery.
Vzor:
2007 – 2010 Zamestnávateľ 2, Bratislava
Pozícia: finančný manažér
Popis práce: finančné analýzy, riadenie investovania
2006 – 2007 Zamestnávateľ 1, a. s., Žilina
Pozícia: finančný analytik
Popis práce: vytváranie grafov, vedenie štatistík
2005 – 2006 Evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica

4.   V súčasnej dobe je neodmysliteľné uvádzať do životopisu Vaše jazykové znalosti. Použiť môžeme viacero úrovní na zhodnotenie Vašich znalostí: pasívne, slovom a písmom, aktívne, mierne pokročilý, pokročilý, expert.
Vzor:
Anglický jazyk – mierne pokročilý
Nemecký jazyk – základy
Poľský jazyk – pasívne

5.   Do životopisu uvádzajte aj zručnosti a kompetencie, ako napr. sociálne, technické alebo počítačové zručnosti a ďalšie zručnosti a kompetencie, ako napr. zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita a pod.. Medzi počítačové zručnosti patrí napr. ovládanie balíka MS Office, Internetu a iných počítačových programov, po prípade rôzne oprávnenia, získané certifikáty, absolvované školenia a pod.
Vzor:
Počítačové znalosti
Microsoft Word – expert
Microsoft Excel – expert
Internet – pokročilý
Vodičský preukaz sk. B – najazdených 50 000 km
Anglický jazyk – certifikát B1

6.  V životopise je vhodné napísať aj svoje záujmy, ktoré by mohli potenciálneho zamestnávateľa zaujať. Napr. záujem o ďalšie vzdelávanie (sebavzdelávanie) popri zamestnaní.

7.  Najvyššiu mieru odporúčam venovať referenciám od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov. Odporúčam uvádzať názov zamestnávateľa, mailový a telefonický kontakt, aby sa zamestnávateľ v prípade záujmu mohol skontaktovať s Vašim bývalým zamestnávateľom. Tieto informácie môžu mať najvyšší vplyv na Vaše prijatie do zamestnania.

8.   Na záver životopisu nezabudnite napísať aktuálny dátum vyhotovenia, (často sa stáva, že uchádzač o zamestnanie zašle životopis s dátumom naposledy zaslaného životopisu, keď reagoval naposledy na ponuku práce, vyhnite sa tomu, nepôsobí to profesionálne!) miesto a v prípade tlačenej verzie dodať vlastnoručný podpis.

Autor: Mgr. Patrícia Labudová

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.