Manažérske príbehy

„Aforizmus sa nesnaží urobiť z hlupákov múdrych, ale prinútiť bystrých k premýšľaniu.“ Graff, Sigmund

Manazerske pribehyAsi každý manažér alebo vedúci na svete bude súhlasiť, že ideálny pracovník je veľká rarita a veľmi ťažko sa hľadá. Z toho nám vyplýva, že si musíme svojich zamestnancov vychovávať, aby sa k tomuto stupňu dokonalosti dopracovali. Otázkou je, ako na to? Tréningy sú drahé, dlhé a ich efektívnosť nie je zaručená. Spoliehať sa na samo štúdium je často optimistické a tiež sa môže minúť účinkom. Čo ostáva? Povedať im príbeh.

Jedného dňa učiteľ prišiel do triedy a zobral veľký biely papier, na ktorý nakreslil čiernu machuľu. Následne sa opýtal žiakov: „Čo vidíte?“ Všetky ruky sa dvihli a žiaci sa prekrikovali: „Škvrnu“ „Machuľu“ „Čierny obrázok“ a podobne. Učiteľ sa pozrel na papier a povedal: „Zvláštne, že všetci vidíte malú čiernu škvrnu, ale nikto nevidí veľký biely papier.“

Čo je podľa vás pointou tohto príbehu? Keby čítal tento príbeh človek, ktorý nemá záujem na sebe pracovať, tak by si možno povedal, že to je kritika školského systému. V tomto okamihu sa ospravedlňujem každému čitateľovi, ktorého napadla rovnaká myšlienka, ale povedzte si úprimne, že asi to nie je úplne v poriadku. Ak by ste sa zamysleli hlbšie, tak by ste možno odhalili, že príbeh ukazuje na jednostrannosť myslenie, tzv. myslenie v škatuli. Niektorí možno nebudú súhlasiť a nájdu v tomto príbehu iné paralely, ktoré by vedeli preniesť do praxe. Toto je optimálny záver rozprávania príbehu, aby si tam každý našiel čo potrebuje a motivoval ho k premýšľaniu. [more…]

Ešte jeden podobný príbeh, ktorý môžete vyskúšať aj vo vašej firme. Riaditeľ spoločnosti vyhlásil súťaž o odmenu vo výške jedného mesačného platu (toto samozrejme nie je podmienkou, ak by ste to chceli vyskúšať aj u vás). Na nástenku vyvesil čistý papier a pod neho otázku: „Čo je nakreslené na tomto papieri?“ V momente ako to zamestnanci videli, tak bežali do jeho kancelárie a od dverí kričali „Nič.“ Riaditeľ iba smutne pokýval hlavou a poslal ich ďalej pracovať. Toto sa opakovalo celý deň, až kým nešiel večer domov. Keď zatváral dvere kancelárie, tak si všimol, že jeden pracovník sa pozerá na papier na nástenke. Prišiel k nemu a povedal, že sa už nemusí snažiť tam niečo nájsť. Zamestnanec mu odpovedal „Ja tam nič nehľadám, ale obdivujem to čo tam je nakreslené.“ Riaditeľ sa šokovane opýtal, čo tam vidí. Dostal odpoveď: „Všetko na svete, len to je nakreslené bielou farbou…“ Jediné čo nás obmedzuje sme my sami.

Ak prinútite ľudí zamýšľať sa nad sebou, tak sa stávajú lepšími.

Prečo sa to oplatí

Keď dáte človeku odpoveď na otázku, tak sa Vás môže za chvíľu prísť opýtať niečo ďalšie. Keď mu dáte manuál, tak si dokáže poradiť s podobnými situáciami ako sú v ňom popísané. Takýchto „Keď“ by bolo možné napísať veľa, ale princíp ostáva rovnaký. Ak ľuďom uľahčíte riešenie problému, tak to nemusí znamenať, že ste im pomohli, pretože prestanú samostatne myslieť. Pevne verím, že v tomto okamihu sa medzi vami nenájde nikto, kto sa rozhodol neodpovedať už na žiadne otázky alebo niečo podobné. Ak áno, tak prosím skúste zamyslieť nad celým článkom ešte raz.

Výhodou príbehu je, že často neponúka okamžité riešenie situácie, ale môže ukázať iný uhol pohľadu alebo motivovať počúvajúceho. Jednou z príčin, prečo sa chodíme pýtať na radu je, že už sami nevieme nájsť riešenie a často sa už točíme v začarovanom kruhu a iné možnosti nás nie a nie napadnúť. Možno si na podobnú situáciu spomínate aj zo svojho života. Príbeh má v tomto prípade efekt odpútania myšlienok a uvoľnenia bloku.

Dôvodov na využívanie príbehov je viacero a väčšina ľudí, ktorí ich používajú, na to majú rozdielny názor. Či už to sú spomínané naštartovanie myslenia alebo odbúranie bloku, tak rovnako môže ísť napríklad o motivovanie. Vo vzácnych chvíľach sú príbehy využívané aj na získanie času, kedy dostanete otázku, na ktorú neviete odpovedať. Ak máte v zálohe trefný príbeh, tak sa často stane, že ani nebudete nútený poskytnúť inú odpoveď.

Ľudia, ktorí používajú príbehy, sú často cenení, pretože majú snahu pracovať na svojich ľuďoch a zároveň majú prehľad, pretože vybrať vhodný príbeh je niekedy veľké umenie

Kedy je vhodná chvíľa

Thomas Alva Edison predtým ako objavil žiarovku zaznamenal vyše dvetisíc štyristo neúspešných pokusov. V jeden moment jeho asistent povedal „Všetko je stratené, proste to nefunguje.“ Edison sa naňho obrátil a odvetil: „Kdeže, už sme prešli dlhú cestu a objavili sme dvetisíc štyristo spôsobov ako žiarovku nevyrobiť. Teraz musíme nájsť ten jeden, ako ju vyrobiť.“

Keby ste tento príbeh povedali človeku, ktorý práve dostal podmienečnú výpoveď za to, že nedosahuje výsledky, tak by vás poslal kade ľahšie. Aj keď to je dobrý príbeh, tak vskutku nebol použitý správne. Pri výbere vhodnej chvíle je nutné brať do úvahy tri veci: nastavenie človeka, jeho osobnosť a samotný príbeh. Keby ste dotyčnému tento príbeh povedali, keď za vami prišiel s tým, že prácu nestíha, tak by ho možno napadlo, že by si mohol skúsiť inak zorganizovať svoj pracovný čas, ale možno aj nie.

Základom je, aby ľudia boli pripravení myslieť, keď im začnete rozprávať. Podmienečné prepustenie je emocionálny šok a človek, ktorý ho práve dostal je málokedy schopný racionálne uvažovať okamžite. Je nutné dopriať mu čas, aby bol pripravený počúvať. Z pohľadu osobnosti sú na počúvanie príbehov náchylní predovšetkým inteligentnejší ľudia a zvedavý ľudia, pretože na správny efekt je nutné sa nad príbehom zamyslieť a nájsť si v ňom to svoje. Ak musíte vysvetliť pointu príbehu, tak sa jeho zmysel práve o polovicu znížil. Posledným bodom na zváženie je samotný príbeh. Asi vás neprekvapí, že neexistuje univerzálne použiteľný príbeh. Napríklad, keby ste Edisona a žiarovku rozprávali osobe, ktorá práve stratila dôležitý dokument, tak sa dočkáte prekvapeného alebo naštvaného pohľadu.

Hovorte iba príbehy, ktoré dobre poznáte, pretože ak sa zastavíte v polovici na pripomenutie, tak dojem rýchlo klesá

Kde hľadať príbehy

Tu sú dve základné možnosti: rozprávať vlastné príbehy alebo cudzie.

Ak sa rozhodnete zaujať svojím vlastným príbehom, tak veľmi dobre zvážte čo chcete dosiahnuť. Veľmi často vlastný príbeh vyzerá ako chválenie vlastnej osoby a nie je nič horšie ako keď takýto príbeh použijete nevhodne. V tom momente si sami znižujete kredit a možnosť neskoršieho využitia tejto metódy radikálne klesla. Vlastný príbeh je veľmi dobrý, keď ho viete podať s humorom a ľudia sa na ňom zasmejú. V takomto prípade pokojne aj vysvetlite pointu rozprávania, aby nezapadla pri smiechu. Optimálne sa o nej pokúste zaviesť aj krátku diskusiu a prinútiť poslucháča, aby ju vztiahol na seba.

Cudzie príbehy či už vymyslené alebo nie majú široké využitie, keďže ich je obrovské množstvo a rovnako je aj veľa možností kde ich hľadať. Môžete počúvať skúsenejších kolegov, chodiť na rôzne tréningy alebo čítať. Pre začiatok by som navrhol poslednú alternatívu, keďže si ich budete jednoduchšie pamätať, keď sa k nim budete môcť vrátiť. Skúste hľadať na internete alebo existujú aj knihy, ktoré sa zameriavajú na túto tému. Keď už budete v tom, tak venujte čas aj citátom, ktoré môžu poslúžiť veľmi podobne.

Ak chcete pracovať s príbehmi, tak si vytvorte v hlave databázu, ktorú ste schopný okamžite použiť, keď sa vyskytne príležitosť

Autor: Kamil Štaffa

Hodnotenie potenciálu

manazerske zrucnosti„Keď práca najlepšieho lídra končí, tak ľudia hovoria: Veď my sme to dokázali sami.“ Lao Tzu

Poznáte spojenie „príjemné s užitočným“? Tak presne toto platí o hodnotení potenciálu. Jedná sa o projekt, ktorého cieľom je kvalitatívne zhodnotenie kompetencií pracovníkov. Najčastejšie sa hodnotia kompetencie ako komunikácia, vedenie ľudí, zvládanie stresu, strategické myslenie, rozhodovanie a podobne. Samozrejme sa môžu vyskytovať v rôznych podobách alebo s iným zameraním, ale podstata ostáva rovnaká.

Z pohľadu využitia sa rozlišuje:

* Assessment Center (AC) – využíva sa v rámci interného alebo externého výberu, jeho úlohou je porovnať praktické schopnosti a skúsenosti kandidátov

* Development Center (DC) – využíva sa iba pre interných pracovníkov na nastavenie rozvojových plánov, plánovanie kariéry a podobne

Najväčším rozdielom medzi týmito dvoma možnosťami je, že v AC účastník zriedka dostane spätnú väzbu z hodnotenia. Naopak v DC je spätná väzba a jej prijatie jedným z najdôležitejších prvkov celého projektu.

Komunikujte o projekte hodnotenia, aby ho ľudia nevnímali ako prostriedok na prepúšťanie. Tento prístup by mohol výrazne negatívne ovplyvniť ich výkon a celkovú atmosféru vo firme. [more…]

Kedy sa využíva

Prvým krokom pri tomto procese je zistenie, či je vôbec potrebný. Hodnotenie potenciálu sa najčastejšie využíva v talent manažmente, najmä pri vedúcich pozíciách. Interný výber pomáha výrazne urýchliť adaptačný proces, keďže pracovník už Vašu spoločnosť pozná. Zároveň to je silný motivačný faktor, keďže zamestnanci vidia ocenenie ich práce. Dajte si iba pozor, aby sa niekto necítil prehliadaný, keď ostatní sú chválení. V takomto prípade je potrebné si s ním dohodnúť rozhovor a argumentovať dôvodmi, pre ktoré s ním nebolo zaobchádzané rovnako.

Konkrétne možnosti využitia sú nasledovné:

* pri nástupe nového pracovníka: na adekvátne ohodnotenie jeho schopností a rezerv

* pri zmene pozície: ľudia môžu na rôznych pozíciách radikálne zmeniť svoje správanie najmä kvôli zvýšenému stresu

* talent manažment: spoznanie výnimočného potenciálu a jeho využitie pre firmu

* nástupníctvo: cielená práca s vybranými pracovníkmi na poistenie kľúčových pozícii

* pri prepúšťaní: tento postup sa využíva zriedka, keďže pracovníkov negatívne ovplyvňuje účel hodnotenia a ich potenciál sa nemusí prejaviť

* pri nastavovaní vzdelávacieho plánu

* pri meraní efektivity vzdelávania: na zhodnotenie posunu jednotlivých účastníkov rozvojového procesu

Ak je pre Vás niektorý z týchto bodov aktuálny, tak zvážte možnosť využitia hodnotenia potenciálu.

Ak máte pracovníka, ktorý pre Vás vykonáva kľúčovú pozíciu, tak už je na čase mať za neho nástupcu.

Kto by ho mal absolvovať

Druhým krokom je výber vhodných účastníkov. Keďže sa jedná o pomerne finančne a časovo náročný projekt, tak selekcia kandidátov je nanajvýš žiaduca. Pred výberom zvážte koho hľadáte, na akú pozíciu a zadefinujte si optimálny profil, napríklad: nadštandardný pracovný výkon, výborné medziľudské vzťahy, prirodzený líder, argumentačné schopnosti a podobne. Keď budete mať tieto charakteristiky určené, tak sa zamerajte na svojich pracovníkov a vyberte všetkých, ktorí spĺňajú daný profil aspoň na päťdesiat percent.

Spôsoby ako vybrať vhodných pracovníkov môžu byť:

* prieskumom – pracovníci sami zadefinujú potenciálnych lídrov, výhodou je zväčša vyššia miera akceptácie, ale na druhú stranu hrozí subjektivita hodnotenia

* rozhovormi – personalista na interview zhodnotí potenciál a osobnostné nastavenie, výhodou je vyššia objektivita, keďže jeden pracovník hodnotí všetkých potenciálnych uchádzačov, na druhú stranu sa jedná o metodiku náročnú na čas a schopnosti personalistu

* manažérmi – priamy nadriadení zhodnotia podriadených na základe výkonu, výhodou je rýchlosť a angažovanie manažérov, ktorých to môže povzbudiť ku práci so svojimi podriadenými. Nevýhodou je riziko subjektívneho hodnotenia a preferovania „miláčikov“

Dôkladný výber Vám ušetrí veľa starostí pri vyhodnocovaní a prípadnej nespokojnosti účastníkov

Čo robiť pred začiatkom

Pred realizáciou je potrebné pripraviť kompetenčný profil, na základe ktorého sa budú vyberať účastníci a program. Ak využívate projekt na výber, tak si zadefinujte úroveň kompetencií, ktoré by mal optimálny uchádzač dosahovať. V tomto Vám môže pomôcť, keď si kompetencie rozdelíte na konkrétne prejavy správania. Tento postup pomôže aj hodnotiteľom, ktorí si konkrétnejšie budú schopní predstaviť hranice a úrovne jednotlivých kompetencií.

Druhý bod prípravy je výber a zaškolenie hodnotiteľov. Tomuto sa môžete vyhnúť ak si zvolíte spoluprácu s externou spoločnosťou, ktorá má vo väčšine prípadov skúsených odborníkov. Ak sa rozhodnete využiť túto možnosť, tak si dôkladne preverte budúceho obchodného partnera. Veľké množstvo agentúr, ktoré poskytujú túto službu nemá dostatočnú kvalitu. Navrhnite možnosť skúšobného projektu, z ktorého sa vypracuje aj profil. Po priamej skúsenosti budete vedieť adekvátnejšie ohodnotiť kvalitu práce.

Ak chcete využiť vlastné zdroje, tak pri voľbe hodnotiteľov uprednostnite pracovníkov, ktorí neprichádzajú do denného kontaktu s hodnotenými. Najvhodnejšou voľbou je väčšinou účasť pracovníkov z oddelenia Ľudských zdrojov, ktorí sa podieľali na príprave, keďže majú presnú predstavu o vhodnom kandidátovi a spolu s nimi zamestnanci na riadiacich pozíciách. Ak sa jedná o výber, tak pomôže ak sa zúčastni aspoň jeden pracovník, ktorí dôkladne pozná pracovnú náplň obsadzovanej pozície.

Súčasťou môže byť aj psychodiagnostika, ktorá dotvára celkový obraz o osobnosti hodnotených. V tomto smere je vhodná konzultácia s psychológom, ktorý poradí použiteľné dotazníky a zabezpečí administráciu. Psychodiagnostika môže obsahovať výkonové testy, osobnostné dotazníky alebo projektívne techniky. Pomocou nich sa môžu ukázať skryté osobnostné defekty alebo obmedzenia.

Jediné čo účastník potrebuje pred hodnotením je dobre sa vyspať. Pre hodnotiteľa je to iba malá časť celej práce, ktorá je s hodnotením potenciálu spojená

Výstupy pre spoločnosť aj účastníkov

Prvým výstupom by mala byť spätná väzba pre manažment, oddelenie ľudských zdrojov a samotných hodnotených. Samozrejme by tieto stretnutia nemali prebehnúť naraz, aj keď by mali mať približne rovnaký obsah. Hodnotenému by sa mala poskytovať spätná väzba individuálne a v kompletnom znení ako bola prednesená ostatným skupinám. Je dôležité aby účastníci dostali spätnú väzbu o ich výkone, v opačnom prípade riskujete nespokojnosť svojich pracovníkov. Vypočuť si pohľad externistu je nielen zaujímavé, ale tiež to funguje ako motivačný faktor pre ďalší seba rozvoj.

Hodnotenie samotné neprinesie pre firmu ani jednotlivca viditeľný prínos. Rozhodujúce bude čo sa bude diať po jeho ukončení. Na základe výstupov je nutné vybrať najvhodnejších kandidátov (v prípade AC) a nastaviť rozvojové plány. Pri ich zostavovaní sa zamerajte na dôležitosť kompetencie z hľadiska pracovnej pozície a spôsob jej rozvoja, ktorý by mal odzrkadľovať aj osobnosť rozvíjaného a špecifické zameranie tréningu. Napríklad ak bude výstupom, že Vaši pracovníci majú slabšie komunikačné zručnosti, tak nemusí byť riešením univerzálny tréning, ktorí všetci povinne absolvujú. Užitočnejšie by bolo presnejšie rozdeliť účastníkov podľa konkrétnych nedostatkov, ako môžu byť argumentácia, skupinová diskusia a podobne. Takto zacielený tréning bude mať výrazne vyššiu efektivitu aj prínos.

Počítajte s tým, že hodnotenie potenciálu Vám ukáže potenciál, s ktorým je nutné pracovať, aby bol využitý. Ak sa to neudeje, tak tento program môže mať aj opačný efekt a zamestnanca stratíte.

Autor: Kamil Štaffa

Pre viac informácií o kurze kliknite na: Riadenie ľudských zdrojov