Finančná analýza podniku

financny manazmentCieľom finančnej analýzy je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať.

Finančná analýza zhodnocuje minulú, súčasnú a predikuje budúcu finančnú situáciu podniku. Odhaľuje skryté rezervy a podnecuje k hľadaniu nových možností pre zvyšovanie podnikovej výkonnosti. Napomáha ku kontinuálnemu zlepšovaniu a zefektívňovaniu činností, ktoré vyúsťuje do rastu hodnoty podniku. Prostredníctvom návrhu opatrení
pomáha k dosiahnutiu podnikových cieľov. Slúži tiež ako podklad pre strategické plánovanie rozvoja podniku.

Používatelia výsledkov finančnej analýzy:
• Vlastníci, akcionári a investori – záujem o súčasnú a dlhodobú ziskovosť a rizikovosť podnikania, rast trhovej hodnoty, likvidita a solventnosť, výška vyplácaných dividend
• Manažéri podniku – zaujíma ich súčasná i dlhodobá prosperita a stabilita podniku, využitie kapitálových a ostatných zdrojov v podn.
• Veritelia
• krátkodobí (dod. surovín a mat., KB) – zaujímajú sa o likviditu, t. j. schopnosť podniku produkovať hotovosť a včas splácať záväzky
• dlhodobí (banka poskyt. dlhodob. a strednodob. úv., držitelia obligácií) – zaujímajú sa o likviditu podniku, zadĺženosť, dlhodobú ziskovosť a stabilitu peň. tokov
• Zákazníci (odb.) – záujímajú sa o fin. zdravie podniku (dlhodobý obch. vzťah)
• Ostatné subjekty (štát. orgány, štat. úrad, univerzity) – daň. orgány – fin. situácia z hľadiska kontroly plnenia daň. povinnosti; univezity z hľadiska riešenia výskumných úloh…

Pre viac informácií o kurze kliknite na: Finančná analýza podniku

 
Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>