Pracovný pohovor

Pracovný pohovor je zvyčajne pre človeka hľadajúceho si prácu stresujúcou udalosťou. No je to aj chvíľa, v ktorej máte jedinečnú možnosť odprezentovať seba ako najvhodnejšieho kandidáta na voľnú pracovnú pozíciu. V deň pohovoru je dôležité vhodné oblečenie, presnosť (nie je akceptované žiadne meškanie, je potrebné byť na mieste s dostatočným časovým predstihom, čím sa vyhnete prípadnému stresu z omeškania), mať primeraný parfum, svieži dych, dbať na svoju reč tela a samotnú prezentáciu Vašej osobnosti.

Dôležité je nenechať sa pred a počas pohovoru rozptýliť napr. vyzváňajúcim telefónom, odporúčam Vám vypnúť ho. Nezabudnite na pevný stisk ruky (žiadna „mŕtva ryba“ – t.j. ruka voľne podávaná, uvoľnená nie je žiaduca) a primeraný očný kontakt s osobou, ktorá vedie pohovor.

Pred vstupom do miestnosti a prvým stretnutím s potenciálnym zamestnávateľom alebo recruiterom pamätajte na nasledovné rady: [more…]

1. Buďte naladený pozitívne – to znamená, usmievajte sa, buďte prirodzený, sebaistý, dôverujte si, ovládajte svoje ruky – ak ste nervózny, môžete to zakryť (aspoň čiastočne) tým, že budete v ruke držať pero. Neodporúčam štikať s ním, čo pôsobí rušivo a Vás odprezentuje ako nervózneho človeka, ale ako nástroj na nezaujatosť seba samého voči tréme ho odporúčam, napr. pokiaľ ho budete len voľne držať v ruke. Treba rozprávať primerane, vyhýbať sa zbŕklosti, prípadne skákaniu do reči. Je dobré vyjadrovať úprimný záujem o danú spoločnosť a pracovné miesto.

 

V rámci vyhnutiu sa nepríjemnej situácii, odporúčam pripraviť si taktiež aj odpovede na otázky, ktoré sa zvyčajne kladú na pohovoroch. Medzi tieto otázky patria napr.:

- „Povedzte nám niečo o sebe.“ – nezabúdajte na to, že o čomkoľvek budete hovoriť, zamestnávateľ bude sledovať Váš spôsob vyjadrovania, Vaše povahové vlastnosti, črty.

- „Čo Vás zaujíma na tejto práci?“ – zamestnávateľ chce získať Vaše poznatky o spoločnosti a Vaše pohnútky k reagovaniu na danú prácu.

- „Čo viete o našej spoločnosti?“ – v súčasnej dobe je dostatok možností nájsť si o firme, ktorá Vás pozve na pohovor, dostatok informácií. Neodporúčam ísť na pohovor bez týchto poznatkov.

- „Kde sa vidíte o päť rokov?“ – touto otázkou chce zamestnávateľ nepriamo zistiť, aké máte plány v prípade, že Vás príjmu. Potrebuje si overiť, či nie je pre Vás daná práca len ako prestupné miesto, či ste cieľavedomý a máte záujem o kariérny rast.  

- „Aké sú Vaše silné/slabé stránky?“

- „Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?“ – vhodný typ odpovede je napr.: Mám záujem pracovať pre Vás, pretože ste stabilnou spoločnosťou nie len na slovenskom, ale aj zahraničnom trhu práce. Ponúkate zamestnancom stabilitu, istotu a možnosti ďalšieho rozvoja.

- „Čo Vás motivuje k napĺňaniu Vašich cieľov?“ – tu je priestor na vyjadrenie a vyzdvihnutie toho, že rád robíte svoju prácu a najlepší výkon podávate vtedy, keď máte konkrétne stanovený cieľ, postup, ktorým, keď viete, že budete postupovať, povedie to k spokojnosti Vašej i zamestnávateľovej.

- „Prečo by sme mali prijať práve Vás?“

2. Pamätajte na Vaše silné stránky – odporúčam Vám deň pred pohovorom spísať si Vaše pozitíva na papier a pred pohovorom si ich pripomeňte prečítaním. Ušetríte si z prípadne možnej nervozity a zabudnutia na dané fakty.

3. Nezabúdajte sa vžívať do pocitov zamestnávateľa a skúste odpovedať na to, čo môže potenciálneho zamestnávateľa zaujímať – častou chybou ľudí, ktorí chodia na pohovor je, že nevedia buď nič alebo veľmi málo o konkrétnej pracovnej pozícii a náplni práce. Pokiaľ je to možné a pracovná ponuka obsahovala aspoň stručný popis daných požiadaviek, po prípade nároky na kandidáta, často počas pohovoru zdôrazňujte práve to, čo zamestnávateľ  hľadá a vyžaduje. Napr. ak je v pracovnej ponuke náplňou práce práca s financiami a Vy ste v minulosti vypomáhali „len“ na brigáde niekde v obchode alebo kaviarni, zaobaľte Vaše skúsenosti napríklad takto: Medzi moje pracovné skúseností patrí príležitostná práca v kaviarni, kde som pracoval/a na pozícii čašník/čka. Mojou úlohou nebolo len jednoduché obsluhovanie ľudí, ale taktiež práca s kasou, vydávanie pokladničného dokladu, denno-denná kontrola stavu v pokladni, komunikácia so zákazníkmi, odporúčanie im najlepšieho produktu. Počas tejto práce som nemal/a žiadne manko v pokladni, získal/a som stálu klientelu a pochvaly od zákazníkov. Týmto môžete oceniť moju pracovitosť, zodpovednosť a empatickosť voči zákazníkom.

4. Klaďte otázky – nezabudnite sa pýtať na veci, ktoré Vás zaujímajú. Pamätajte na to, že pracovný pohovor nie je len jednostrannou záležitosťou, ale je to priestor aj pre Vás a Vaše otázky. Máte preto jedinečnú príležitosť zistiť stratégiu spoločnosti, plány. Medzi tieto typy otázok by mali patriť, napr. : V prípade, že budem úspešná/ý, budem zaškolená/ý na danú pracovnú pozíciu? Je v rámci tejto pozície adaptačné obdobie? Aká je kultúra vašej spoločnosti?  Ste veľký pracovný kolektív? Čo očakávate odo mňa, ak ma prijmete? Je možnosť prípadne ďalšieho vzdelávania vo Vašej spoločnosti (napr. jazykové vzdelávanie)? Aká by bola štruktúra platu? Budem riadiť nejakých ľudí? Kto bude môj priamy nadriadený? Od tejto pozície sa vyžaduje tímová alebo samostatná práca? Vyžaduje sa cestovanie – ak áno, ako často?  Počas kladenia otázok i počas samotného pohovoru nezabúdajte dodržiavať primeraný očný kontakt, v prípade potreby si nechajte dostatočný čas na premyslenie a správajte sa asertívne.

Na záver sa nezabudnite poďakovať a spýtať sa, aký je ďalší postup vo výberovom konaní, prípadne kedy môžete očakávať vyjadrenie zo zamestnávateľovej strany.

Pevne verím, že tieto informácie Vám pomôžu úspešne prejsť cez pohovor  a získať pracovné miesto, na ktorom Vám záleží. V prípade, že sa nedostaví úspech, netreba sa vzdávať. Treba si zrekapitulovať celý pohovor a spätne si sebakriticky uvedomiť, čo mohlo byť dôvodom neúspechu k získaniu pracovného miesta a pokúsiť sa vyvarovať daných chýb na ďalšom pohovore.

Autor: Mgr. Patrícia Labudová

 
Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>