Vektorová grafika

pocitaceVektorová grafika popisuje obrázky pomocou čiar a kriviek, ktoré sa nazývajú vektory. Vektory okrem iného obsahujú tiež informácie o farbe a pozícii. Napr. obrázok listu je charakterizovaný bodmi, ktorými prechádza čiara vytvárajúca tvar obrysu listu. Farba listu je určená farbou obrysovej čiary a farbou plochy, ktorá ju obklopuje. Keď vektorovú grafiku upravujete, meníte vlastnosti čiar a kriviek, ktoré popisujú jej tvar. Môžete pohybovať, meniť veľkosť, tvar a farbu bez zmeny kvality a jej vzhľadu. Vektorová grafika je nezávislá na rozlíšení.

Základom vektorovej grafiky je matematika. V sedemdesiatych rokoch francúzsky matematik a konštruktér Pierr Béziere vyvinul matematickou metódu, ktorou mohol popísať ľubovoľný úsek krivky iba za pomoci štyroch bodov. Stačí tak poznať dva krajné tzv. kotviace body, ktoré definujú danú úsečku a dva tzv. kontrolné body určujúce vlastný tvar krivky. Spojnica medzi kontrolným a kotviacim bodom je dotyčnicou k výslednej krivke. Týmto spôsobom sa dá popísať aj tá najzložitejšia krivka akú sme schopní nakresliť. Krivka nám vytvorí cestu, ktorá môže byť otvorená alebo uzavretá, s výplňou alebo bez výplne.

Hlavnou výhodou vektorovej grafiky je možnosť ľubovoľného zväčšovania už vytvoreného obrázku, a to bez akejkoľvek straty na kvalite. Zatiaľ čo z bitmapových obrázkov máme po zväčšení iba zopár rôznofarebných štvorčekov, vektorový obraz sa prepočítava a prispôsobuje.

Tiež dôležitá a príjemná je aj možnosť neustále pracovať oddelene s jednotlivými objektmi obrázku. Je možné aj pri akomkoľvek zväčšení upravovať tvar i farbu jednotlivých objektov.

Môžeme povedať, že vektorová grafika je vhodná na tvorbu log, diagramov, animácií a jednoduchej ilustrácie.

Editorov na tvorbu vektorovej grafiky je pomerne dosť, ale medzi najpoužívanejšie programy rozhodne patrí Corel DRAW a Adobe Illustrator. Významnú úlohu hrá vektorová grafika pri animáciách  v populárnom prostredí Macromedia Flash™.

Pre viac informácií o kurze kliknite na: Grafik DTP – Corel, Photoshop a InDesign

 
Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>