Vektorová grafika

pocitaceVektorová grafika popisuje obrázky pomocou čiar a kriviek, ktoré sa nazývajú vektory. Vektory okrem iného obsahujú tiež informácie o farbe a pozícii. Napr. obrázok listu je charakterizovaný bodmi, ktorými prechádza čiara vytvárajúca tvar obrysu listu. Farba listu je určená farbou obrysovej čiary a farbou plochy, ktorá ju obklopuje. Keď vektorovú grafiku upravujete, meníte vlastnosti čiar a kriviek, ktoré popisujú jej tvar. Môžete pohybovať, meniť veľkosť, tvar a farbu bez zmeny kvality a jej vzhľadu. Vektorová grafika je nezávislá na rozlíšení.

Základom vektorovej grafiky je matematika. V sedemdesiatych rokoch francúzsky matematik a konštruktér Pierr Béziere vyvinul matematickou metódu, ktorou mohol popísať ľubovoľný úsek krivky iba za pomoci štyroch bodov. Stačí tak poznať dva krajné tzv. kotviace body, ktoré definujú danú úsečku a dva tzv. kontrolné body určujúce vlastný tvar krivky. Spojnica medzi kontrolným a kotviacim bodom je dotyčnicou k výslednej krivke. Týmto spôsobom sa dá popísať aj tá najzložitejšia krivka akú sme schopní nakresliť. Krivka nám vytvorí cestu, ktorá môže byť otvorená alebo uzavretá, s výplňou alebo bez výplne.

Hlavnou výhodou vektorovej grafiky je možnosť ľubovoľného zväčšovania už vytvoreného obrázku, a to bez akejkoľvek straty na kvalite. Zatiaľ čo z bitmapových obrázkov máme po zväčšení iba zopár rôznofarebných štvorčekov, vektorový obraz sa prepočítava a prispôsobuje.

Tiež dôležitá a príjemná je aj možnosť neustále pracovať oddelene s jednotlivými objektmi obrázku. Je možné aj pri akomkoľvek zväčšení upravovať tvar i farbu jednotlivých objektov.

Môžeme povedať, že vektorová grafika je vhodná na tvorbu log, diagramov, animácií a jednoduchej ilustrácie.

Editorov na tvorbu vektorovej grafiky je pomerne dosť, ale medzi najpoužívanejšie programy rozhodne patrí Corel DRAW a Adobe Illustrator. Významnú úlohu hrá vektorová grafika pri animáciách  v populárnom prostredí Macromedia Flash™.

Pre viac informácií o kurze kliknite na: Grafik DTP – Corel, Photoshop a InDesign

 

Filtrovanie údajov v Exceli

Počítačové kurzyFilter údajov používame na selekciu takých údajov, ktoré spĺňajú isté kritérium. Predpokladom na dobré filtrovanie je obsiahla databáza, v ktorej sú údaje charakterizované viacerými parametrami. Pred triedením údajov ich treba označiť. Filter aktivujeme kliknutím na menu Údaje – Filter. Rovnakým spôsobom ho aj vypneme. Aktívny filter sa aplikuje na prvý riadok databázy – v každom stĺpci sa na tomto mieste objaví rozbaľovacia šípka,  pomocou ktorej zobrazujeme iba konkrétne údaje. Prvý riadok sa do filtrovania nezaradí. Filtrovanie podľa parametrov v rôznych stĺpcoch možno kombinovať. Aktívny filter sa prezentuje modrou rozbaľovacou šípkou.

Ak zoznam údajov obsahuje veľa dát a prvý riadok (či prvé riadky alebo stĺpce) obsahuje hlavičku, listovaním dátami sa nám hlavička nebude zobrazovať. Prvé riadky alebo stĺpce je možné ukotviť na mieste príkazom Zobraziť – Ukotviť priečky, kedy  tieto riadky (stĺpce) budú na začiatku hárka viditeľné aj počas presúvania jeho zvyšku.

Pre viac informácií o kurze kliknite na: Excel 2010 alebo Excel 2010 pre pokročilých