Pracovný pohovor

Pracovný pohovor je zvyčajne pre človeka hľadajúceho si prácu stresujúcou udalosťou. No je to aj chvíľa, v ktorej máte jedinečnú možnosť odprezentovať seba ako najvhodnejšieho kandidáta na voľnú pracovnú pozíciu. V deň pohovoru je dôležité vhodné oblečenie, presnosť (nie je akceptované žiadne meškanie, je potrebné byť na mieste s dostatočným časovým predstihom, čím sa vyhnete prípadnému stresu z omeškania), mať primeraný parfum, svieži dych, dbať na svoju reč tela a samotnú prezentáciu Vašej osobnosti.

Dôležité je nenechať sa pred a počas pohovoru rozptýliť napr. vyzváňajúcim telefónom, odporúčam Vám vypnúť ho. Nezabudnite na pevný stisk ruky (žiadna „mŕtva ryba“ – t.j. ruka voľne podávaná, uvoľnená nie je žiaduca) a primeraný očný kontakt s osobou, ktorá vedie pohovor.

Pred vstupom do miestnosti a prvým stretnutím s potenciálnym zamestnávateľom alebo recruiterom pamätajte na nasledovné rady: [more…]

1. Buďte naladený pozitívne – to znamená, usmievajte sa, buďte prirodzený, sebaistý, dôverujte si, ovládajte svoje ruky – ak ste nervózny, môžete to zakryť (aspoň čiastočne) tým, že budete v ruke držať pero. Neodporúčam štikať s ním, čo pôsobí rušivo a Vás odprezentuje ako nervózneho človeka, ale ako nástroj na nezaujatosť seba samého voči tréme ho odporúčam, napr. pokiaľ ho budete len voľne držať v ruke. Treba rozprávať primerane, vyhýbať sa zbŕklosti, prípadne skákaniu do reči. Je dobré vyjadrovať úprimný záujem o danú spoločnosť a pracovné miesto.

 

V rámci vyhnutiu sa nepríjemnej situácii, odporúčam pripraviť si taktiež aj odpovede na otázky, ktoré sa zvyčajne kladú na pohovoroch. Medzi tieto otázky patria napr.:

- „Povedzte nám niečo o sebe.“ – nezabúdajte na to, že o čomkoľvek budete hovoriť, zamestnávateľ bude sledovať Váš spôsob vyjadrovania, Vaše povahové vlastnosti, črty.

- „Čo Vás zaujíma na tejto práci?“ – zamestnávateľ chce získať Vaše poznatky o spoločnosti a Vaše pohnútky k reagovaniu na danú prácu.

- „Čo viete o našej spoločnosti?“ – v súčasnej dobe je dostatok možností nájsť si o firme, ktorá Vás pozve na pohovor, dostatok informácií. Neodporúčam ísť na pohovor bez týchto poznatkov.

- „Kde sa vidíte o päť rokov?“ – touto otázkou chce zamestnávateľ nepriamo zistiť, aké máte plány v prípade, že Vás príjmu. Potrebuje si overiť, či nie je pre Vás daná práca len ako prestupné miesto, či ste cieľavedomý a máte záujem o kariérny rast.  

- „Aké sú Vaše silné/slabé stránky?“

- „Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?“ – vhodný typ odpovede je napr.: Mám záujem pracovať pre Vás, pretože ste stabilnou spoločnosťou nie len na slovenskom, ale aj zahraničnom trhu práce. Ponúkate zamestnancom stabilitu, istotu a možnosti ďalšieho rozvoja.

- „Čo Vás motivuje k napĺňaniu Vašich cieľov?“ – tu je priestor na vyjadrenie a vyzdvihnutie toho, že rád robíte svoju prácu a najlepší výkon podávate vtedy, keď máte konkrétne stanovený cieľ, postup, ktorým, keď viete, že budete postupovať, povedie to k spokojnosti Vašej i zamestnávateľovej.

- „Prečo by sme mali prijať práve Vás?“

2. Pamätajte na Vaše silné stránky – odporúčam Vám deň pred pohovorom spísať si Vaše pozitíva na papier a pred pohovorom si ich pripomeňte prečítaním. Ušetríte si z prípadne možnej nervozity a zabudnutia na dané fakty.

3. Nezabúdajte sa vžívať do pocitov zamestnávateľa a skúste odpovedať na to, čo môže potenciálneho zamestnávateľa zaujímať – častou chybou ľudí, ktorí chodia na pohovor je, že nevedia buď nič alebo veľmi málo o konkrétnej pracovnej pozícii a náplni práce. Pokiaľ je to možné a pracovná ponuka obsahovala aspoň stručný popis daných požiadaviek, po prípade nároky na kandidáta, často počas pohovoru zdôrazňujte práve to, čo zamestnávateľ  hľadá a vyžaduje. Napr. ak je v pracovnej ponuke náplňou práce práca s financiami a Vy ste v minulosti vypomáhali „len“ na brigáde niekde v obchode alebo kaviarni, zaobaľte Vaše skúsenosti napríklad takto: Medzi moje pracovné skúseností patrí príležitostná práca v kaviarni, kde som pracoval/a na pozícii čašník/čka. Mojou úlohou nebolo len jednoduché obsluhovanie ľudí, ale taktiež práca s kasou, vydávanie pokladničného dokladu, denno-denná kontrola stavu v pokladni, komunikácia so zákazníkmi, odporúčanie im najlepšieho produktu. Počas tejto práce som nemal/a žiadne manko v pokladni, získal/a som stálu klientelu a pochvaly od zákazníkov. Týmto môžete oceniť moju pracovitosť, zodpovednosť a empatickosť voči zákazníkom.

4. Klaďte otázky – nezabudnite sa pýtať na veci, ktoré Vás zaujímajú. Pamätajte na to, že pracovný pohovor nie je len jednostrannou záležitosťou, ale je to priestor aj pre Vás a Vaše otázky. Máte preto jedinečnú príležitosť zistiť stratégiu spoločnosti, plány. Medzi tieto typy otázok by mali patriť, napr. : V prípade, že budem úspešná/ý, budem zaškolená/ý na danú pracovnú pozíciu? Je v rámci tejto pozície adaptačné obdobie? Aká je kultúra vašej spoločnosti?  Ste veľký pracovný kolektív? Čo očakávate odo mňa, ak ma prijmete? Je možnosť prípadne ďalšieho vzdelávania vo Vašej spoločnosti (napr. jazykové vzdelávanie)? Aká by bola štruktúra platu? Budem riadiť nejakých ľudí? Kto bude môj priamy nadriadený? Od tejto pozície sa vyžaduje tímová alebo samostatná práca? Vyžaduje sa cestovanie – ak áno, ako často?  Počas kladenia otázok i počas samotného pohovoru nezabúdajte dodržiavať primeraný očný kontakt, v prípade potreby si nechajte dostatočný čas na premyslenie a správajte sa asertívne.

Na záver sa nezabudnite poďakovať a spýtať sa, aký je ďalší postup vo výberovom konaní, prípadne kedy môžete očakávať vyjadrenie zo zamestnávateľovej strany.

Pevne verím, že tieto informácie Vám pomôžu úspešne prejsť cez pohovor  a získať pracovné miesto, na ktorom Vám záleží. V prípade, že sa nedostaví úspech, netreba sa vzdávať. Treba si zrekapitulovať celý pohovor a spätne si sebakriticky uvedomiť, čo mohlo byť dôvodom neúspechu k získaniu pracovného miesta a pokúsiť sa vyvarovať daných chýb na ďalšom pohovore.

Autor: Mgr. Patrícia Labudová

 

Oblečenie na pohovor

Tento článok budem venovať fyzickej príprave na pracovný pohovor, ktorému zodpovedá hlavne Váš zovňajšok, oblečenie a celková úprava Vašej telesnej schránky.

Netreba zabúdať, že prvý dojem je nesmierne dôležitý a napomáha k vytvoreniu obrazu o Vašej osobnosti. Býva vytváraný v priebehu prvých sekúnd a nie je možné ho napraviť. K samotnému pozitívnemu dojmu prispieva nielen Váš hlas, posturika tela a neverbálna komunikácia, ale taktiež aj oblečenie. Preto je dôležité, aby ste sa na pracovný pohovor náležite pripravili a pôsobili vkusne, upravene, zodpovedne. Aj vďaka týmto faktorom môžete napomôcť zamestnávateľovi v utvrdení, že práve Vy ste ten, koho potrebuje do svojej firmy a kto mu v jeho firme chýba.

Oblečenie, ktoré si vyberiete na pracovný pohovor, by malo zodpovedať firemnej kultúre danej spoločnosti. Ak získate informácie o požadovaní dodržiavania tzv. dress code v spoločnosti, prispôsobte sa tomuto štandardu. [more…]

Pokiaľ sa Vám nepodarí získať dostatok informácií o firme a klíme v nej, určite nič nepokazíte klasickým formálnym oblečením – u žien k tomuto typu oblečenia patrí kostým, či už sukňový, nohavicový, uzavreté lodičky a samozrejme, primeraný výstrih. U mužov jednoznačne oblek, košeľa, kravata. Oblečenie by malo za každých okolností pôsobiť decentne vedené v neutrálnych farbách, vyžehlené a čisté.

Medzi chyby, ktorých sa potenciálni zamestnanci na pracovnom pohovore dopúšťajú, patria:

 • oblečenie je príliš nekonvenčné
 • doplnky k oblečeniu sú vyzývavé a nápadité (u žien je to napr. príliš veľká bižutéria, u mužov veľké reťaze okolo krku, po prípade športové hodinky, zabudnúť by ste mali aj na rôzne pokrývky hlavy – u mužov napr. šiltovky)
 • nevhodné sú krikľavé, výrazné a sýte farby oblečenia
 • na roztrhané, zašpinené, pokrčené veci + topánky treba rozhodne zabudnúť
 • pri ženách treba dbať na decentné líčenie – pamätajte na pravidlo, že menej je niekedy viac
 • dbajte na upravené a čisté nechty, učesané vlasy, u mužov dbať na oholenú tvár
 • výrazný parfum, po prípade nedostatočná ústna hygiena sú zaručeným receptom na zanechanie zlého dojmu
 • nevhodne zladené farby ponožiek k obleku – hlavne u mužov a mnoho ďalších iných chýb.

V neposlednom rade je veľmi potrebné pamätať na to, že okrem oblečenia je dôležitý Váš celkový dojem, ktorým prezentujete seba zamestnávateľovi. Ľudia komunikujú rôznymi spôsobmi, určite dobre známe sú aj pre Vás spojenia ako verbálna a neverbálna komunikácia. V skratke pre vysvetlenie: verbálnu komunikáciu všetci poznáte, je to rozprávanie, spôsob, akým hovoríte, intonácia Vášho hlasu a Vašej reči. Do neverbálnej komunikácie patrí napríklad Váš postoj tela, pohľad, vzdialenosť komunikátora od komunikanta, mimika, gestika atď.

 

Pre úspech je potrebné, aby verbálna i neverbálna komunikácia boli v súlade, aby ste napr. posturikou tela (t.j. postoj tela) nevyvracali to, čo o sebe tvrdíme slovami. Napr. ťažko Vám Váš potenciálny zamestnávateľ uverí, že patríte k otvorenému typu človeka, ktorý má rád spoločnosť ľudí okolo seba a rád pracuje s ľuďmi, pokiaľ Váš postoj tela – zvyčajne sú to prekrížené ruky na prsiach, hovorí niečo iné. Prekríženými rukami totiž okrem iného dávate najavo svoju uzavretosť a nepripúšťanie si ľudí k sebe.

Je mnoho rád a odporúčaní, ktorých sa je vhodné pridŕžať. Ako obrazový sprievodca a zhrnutie vyššie napísaného pripájam link na nasledujúce video – Etiketa – prijímací pohovor, ktoré zhrnie podstatné veci, na ktoré treba pri pohovore pamätať.  Hoci ide o video staršieho dáta, informácie sú platné a aktuálne aj dnes.
http://www.youtube.com/watch?v=dQ-eY4NT_GE  – zdroj youtube.com

Záverom dodám, že popri všetkých informáciách, radách a pomôckach, ako uspieť na pracovnom pohovore, nezabúdajte na to, že každý jeden z Vás je neopakovateľná, individuálna osobnosť ponúkajúca svoje jedinečné schopnosti a zručnosti pre zamestnávateľa. Netreba ísť stádovito a držať sa „zaručených právd a rád“, nemenej dôležité je ukázať svoju pravú tvár a nebáť sa byť iným, originálnym. Možno práve Vašu úprimnosť, nápaditosť a jedinečnosť ocení aj potenciálny zamestnávateľ.

Autor: Mgr. Patrícia Labudová

 

Ako napísať motivačný list

Pri reagovaní na inzerovanú pracovnú pozíciu sa bežne stretnete so žiadosťou o zaslanie dvoch základných dokumentov – životopisu a motivačného listu. Ako písať životopis sme si povedali v minulom blogu, túto časť venujeme druhému dokumentu, ktorým je už spomínaný motivačný list.

V praxi sa stretávam s otázkami: „Na čo mám vlastne zasielať do firiem motivačný list?“, „Nestačí zaslať len životopis?“, „Aký má význam tento dokument?“.

Motivačný list má na rozdiel od životopisu „slohovejší charakter“, to znamená, že rozpisujete jednotlivé skúsenosti, zručnosti a špecifické schopnosti, ktoré sú Vaším benefitom oproti druhým kandidátom. Hlavným cieľom je teda zdôrazniť a odôvodniť, PREČO PRÁVE VY ste osoba, ktorú zamestnávateľ hľadá a aké sú Vaše PREDNOSTI odlišujúce Vás od konkurencie. [more…]

Pred začatím písania motivačného listu pamätajte na nasledovné zásady:

 • používajte rovnaký typ, veľkosť písma ako v životopise
 • zbytočne nepoužívajte rôzne typy fontov (ako podčiarkovanie, hrubé písmo a pod.)
 • uvádzajte len pravdivé informácie, vyhýbajte sa gramatickým chybám
 • vyzdvihujte také vlastnosti, ktoré pokrývajú potreby zamestnávateľa
 • maximálne odporúčaný rozsah je 1 strana formátu A4
 • pre prehľadnejšiu formu čleňte text do odsekov, v samotnom texte odseku odporúčam používať tabulátor, ktorým vznikne odskok v texte

Motivačný list, podobne ako aj životopis, má svoje základné časti (odseky).

Hlavičku motivačného listu tvoria Vaše kontaktné údaje ako: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska a kontaktné údaje (telefonický a mailový kontakt).

Nasleduje adresa adresáta, najvhodnejšie s menom konkrétnej osoby (personalistu) v danej firme. Odporúčam, aby ste dbali na menné oslovenie. Vďaka tomu bude motivačný list pôsobiť omnoho osobnejšie a Vám bude nahrávať do karát fakt, ktorým personalistovi dáte najavo váš seriózny záujem. Je to znak toho, že neposielate motivačné listy ako na páse a pre uľahčenie používate len strohé formálne oslovenie v podobe „vážený/á pán/i“. Ďalej uveďte miesto (Vaše bydlisko) a dátum poslania. Hlavné jadro motivačného listu je rozdelené na tzv. odseky.

Prvý odsek:

Prvý odsek tvorí krátke oslovenie a celkový úvod motivačného listu. V tejto časti napíšte, odkiaľ ste sa dozvedeli o voľnom pracovnom mieste, kde a kedy bola inzerovaná ponuka práce a o akú pozíciu sa uchádzate. Mnoho uchádzačov o zamestnanie na túto informáciu zabúda, čím môže vzniknúť Vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi problém presne určiť, na akú z pozícií reagujete (zvlášť, ak firma inzeruje viacero ponúk). Pokiaľ by ste neuviedli túto informáciu, zamestnávateľ môže nadobudnúť pocit, že Vy sami neviete, na akej pozícii by ste chceli vo firme pracovať a len ste zaslali všetky potrebné dokumenty s dôverou, že pre Vás niečo nájdu.

Druhý odsek:

V tejto časti je dôležité poukázať, prečo ste vhodný pre potenciálneho zamestnávateľa. Mali by ste argumentovať hlavne takými schopnosťami, ktoré korešpondujú so zamestnávateľovými požiadavkami, ktoré uviedol v inzerovanej ponuke práce. Odporúčam preto podrobnejšie rozobrať a špecifikovať Vaše vedomosti, schopnosti. Napr. ak ste doteraz pracovali ako administratívny pracovník, poukážte na to, ako ste zaviedli efektívnejší systém práce, ktorý uľahčoval a urýchľoval prácu Vám i Vašim kolegom.

Tretí odsek:

Túto časť venujte Vašim osobnostným vlastnostiam. Snažte sa vyzdvihnúť Vaše povahové črty, ktoré zamestnávateľovi môžu zaimponovať. Odporúčam opäť spomenúť tie vlastnosti a skúsenosti, ktoré sú vyžadované v konkrétnej pracovnej ponuke. Samozrejme, všetky údaje musia byť pravdivé a v súlade s realitou!

Záver motivačného listu veďte v pozitívnom duchu. To znamená, poďakujte sa personalistovi za čas, ktorý venoval Vašej žiadosti a vyjadrite túžbu po skorom osobnom stretnutí, prostredníctvom ktorého budete môcť aj osobne preukázať a doplniť Vaše vlastnosti a schopnosti.

Autor: Mgr. Patrícia Labudová

 

Vzor motivačného listu:

Mgr. Tomáš Mrkvička, Veľká okružná 3, 010 01  Žilina, 090x 123 456, tomas.mrkvicka@zoznam.sk

Názov zamestnávateľa

Mgr. Ľubica Hrubá

Tajovského 8

010 32  Žilina

 

            Žilina, 27. januára 2014

 

Vážená pani Hrubá,

na základe inzerátu uverejneného dňa 16. 01. 2014 na internetovej stránke www.profesia.sk by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „Vedúci výroby“.

Ponuka voľného pracovného miesta ma zaujala nielen preto, že ste medzinárodnou spoločnosťou, ale hlavne preto, že by som sa sám chcel podieľať na Vašej odbornej a prospešnej činnosti. Rád by som sa stal súčasťou Vašej spoločnosti a prispel svojou zodpovednosťou, komunikatívnosťou a spoľahlivosťou k spokojnosti Vašej i mojej.

Moje doterajšie pracovné skúsenosti sú nasledovné: od roku 2008 do mája roku 2011 som pracoval na pozícii vedúceho výrobného úseku, kde som vykonával vedenie pracovníkov, hodnotil som ich výkon, poskytoval im rôzne motivačné súťaže, vďaka ktorým naša smena dosiahla za dané obdobie 2 % nárast výroby. Od mája 2011 do decembra 2013 som zamestnaný v obdobnej výrobnej spoločnosti na pozícii vedúceho shiftleadera, kde som si rozšíril svoje skúsenosti a taktiež som aplikoval moje skúsenosti z predchádzajúceho zamestnania, ktoré mali za následok zvýšenie produkcie o 0,3 %. Takýmto prínosom môžem byť aj pre Vašu firmu.

Okrem iného ovládam strojopis, z ktorého mám štátnicu, prácu na počítači, internet a balíky Word, Excel, PowerPoint na pokročilej úrovni. Stupeň znalosti anglického jazyka je B2. 

Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť, asertívnosť, logické myslenie a komunikatívnosť. Mám záujem ďalej sa vzdelávať, pracovať podľa Vašich pokynov, usmernení a profilovať sa podľa Vašich požiadaviek. Verím, že pre Vašu spoločnosť budem v budúcnosti prínosom.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rád Vám doplním ďalšie potrebné informácie o sebe na základe osobného pohovoru.

Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem a prajem pekný deň.

S pozdravom

Mgr. Tomáš Mrkvička

 

 

Ako správne napísať životopis

Pre človeka hľadajúceho zamestnanie je životopis (označovaný aj skratkou CV, t.j. Curriculum vitae) nástrojom, ktorý Vás „predáva“ a zároveň podáva základné informácie o Vašej osobe, vzdelaní, skúsenostiach, zručnostiach i referenciách potenciálnemu zamestnávateľovi. Návodov, ako správne napísať životopis, ktorého hlavnou úlohou je zaujať, a docieliť pozvanie na pohovor, je veľké množstvo. Zhrnieme si podstatné náležitosti.

Skôr, ako začnete písať životopis, pamätajte na základné zásady písania životopisu, čím sa vyvarujete prípadných chýb, ktorých sa uchádzači o zamestnanie často dopúšťajú:

 • predstavte si seba samého ako personalistu, ktorý rozhoduje o Vašom pozvaní, prijatí či neprijatí do zamestnania, skúmajte, čo by bolo pre Vás podstatné vedieť o človeku, ktorý Vám zašle životopis, čo by Vás zaujalo a prečo by ste chceli práve Vás pozvať na pracovný pohovor [more…]
 • v životopise uvádzajte pravdivé, relevantné informácie, nezveličujte a nevymýšľajte si veci, ktoré síce v životopise vyzerajú pekne, ale pri osobnom pohovore sa Vás môže personalista pýtať na Vaše napísané skúsenosti, čím sa môžete dostať do veľmi nepríjemnej situácie spleti vášho klamstva
 • životopis má byť stručný, najviac sa odporúča max. na dve strany formátu A4
 • v celom životopise je nutné použiť rovnaký typ  písma s rovnakou veľkosťou (vhodné napr. Times New Roman, veľkosť 12). Vyhnite sa zarovnaniu životopisu na ľavý a pravý okraj, môže vám to rozložiť text po celej strane, nepôsobí to prehľadne
 • čistý a nepokrčený papier je podmienkou! Je maximálne nevhodné a nevkusné priniesť pokrčený, po prípade zamastený životopis, ktorý ste stihli napísať na chodbe na riadkový papier pred tým, ako ste chceli vstúpiť do miestnosti a žiadať o zamestnanie
 • vyhýbajte sa písaniu životopisu formou: Volám sa Fero Mrkvička, narodil som sa na dedine, som z troch detí, celý život som tvrdo pracoval a mám záujem o prácu, lebo doba je zlá. Môžem pracovať do posledného dychu… Možno Vám to príde smiešne, ale vychádzajúc z praxe sa, žiaľ, takéto veci stávajú
 • v životopise nepoužívajte slangové výrazy
 • odporúčam Vám napísať do životopisu aj Vaše záujmy, ale neodporúča sa písať záujmy, ktoré by mohli odradiť potenciálneho zamestnávateľa
 • životopis musí mať prehľadnú štruktúru, nepoužívajte zbytočné odseky, dbajte  na to, aby napr. na druhej strane A4 nezostala rozpísaná veta z predchádzajúcej strany
 • do životopisu nezabudnite  napísať telefonický a mailový kontakt na seba, často sa stáva, že na to uchádzači o zamestnanie zabúdajú a ak zaujmete potenciálneho zamestnávateľa, nebude mať možnosť sa s Vami skontaktovať

Najviac preferovaným životopisom, ktorý spoločnosti hľadajúce uchádzačov o zamestnanie požadujú, je štruktúrovaný životopis, ktorý personalistovi poskytuje informácie v prehľadnej, chronologickej forme.

Časti štruktúrovaného životopisu
1.   Životopis začnite s Vašimi osobnými informáciami, ktoré sú:
- meno, priezvisko
- adresa bydliska
- dátum narodenia a štátna príslušnosť
- telefonický a mailový kontakt
Odporúčam Vám k životopisu pripojiť aj Vašu fotografiu (stačí fotka vašej tváre, oblečenie by malo byť primerané, nie veľmi vyzývavé, ani nie veľmi nevkusné), na fotke by nemal byť nik iný, len Vy.

2.   Ďalej nasleduje kolónka – vzdelanie, v ktorej postupujeme od najvyššieho dosiahnutého vzdelania po najnižšie.
Vzor:
2000 – 2005 Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
1996 – 2000 Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina

3.  Pokračujte Vašimi pracovnými skúsenosťami alebo skúsenosťami získanými počas štúdia. Postupujte ako pri vzdelaní – od poslednej pracovnej skúsenosti. Odporúčam Vám napísať aj dobu trvania zamestnania a popis Vašej pracovnej náplne. Pokiaľ ste boli napr. na materskej dovolenke alebo ste evidovaný na úrade práce, napíšte do životopisu aj túto dobu, aby nevznikali časové medzery.
Vzor:
2007 – 2010 Zamestnávateľ 2, Bratislava
Pozícia: finančný manažér
Popis práce: finančné analýzy, riadenie investovania
2006 – 2007 Zamestnávateľ 1, a. s., Žilina
Pozícia: finančný analytik
Popis práce: vytváranie grafov, vedenie štatistík
2005 – 2006 Evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica

4.   V súčasnej dobe je neodmysliteľné uvádzať do životopisu Vaše jazykové znalosti. Použiť môžeme viacero úrovní na zhodnotenie Vašich znalostí: pasívne, slovom a písmom, aktívne, mierne pokročilý, pokročilý, expert.
Vzor:
Anglický jazyk – mierne pokročilý
Nemecký jazyk – základy
Poľský jazyk – pasívne

5.   Do životopisu uvádzajte aj zručnosti a kompetencie, ako napr. sociálne, technické alebo počítačové zručnosti a ďalšie zručnosti a kompetencie, ako napr. zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita a pod.. Medzi počítačové zručnosti patrí napr. ovládanie balíka MS Office, Internetu a iných počítačových programov, po prípade rôzne oprávnenia, získané certifikáty, absolvované školenia a pod.
Vzor:
Počítačové znalosti
Microsoft Word – expert
Microsoft Excel – expert
Internet – pokročilý
Vodičský preukaz sk. B – najazdených 50 000 km
Anglický jazyk – certifikát B1

6.  V životopise je vhodné napísať aj svoje záujmy, ktoré by mohli potenciálneho zamestnávateľa zaujať. Napr. záujem o ďalšie vzdelávanie (sebavzdelávanie) popri zamestnaní.

7.  Najvyššiu mieru odporúčam venovať referenciám od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov. Odporúčam uvádzať názov zamestnávateľa, mailový a telefonický kontakt, aby sa zamestnávateľ v prípade záujmu mohol skontaktovať s Vašim bývalým zamestnávateľom. Tieto informácie môžu mať najvyšší vplyv na Vaše prijatie do zamestnania.

8.   Na záver životopisu nezabudnite napísať aktuálny dátum vyhotovenia, (často sa stáva, že uchádzač o zamestnanie zašle životopis s dátumom naposledy zaslaného životopisu, keď reagoval naposledy na ponuku práce, vyhnite sa tomu, nepôsobí to profesionálne!) miesto a v prípade tlačenej verzie dodať vlastnoručný podpis.

Autor: Mgr. Patrícia Labudová