Nezaspať na vavrínoch :)

Rozhovor s lektorkou účtovníctva Ing. Zitou Lacovou

Zvažujete prihlásiť sa na kurz, ale neviete, čo Vás tam čaká? Pozrite sa na priebeh kurzu očami lektora – človeka, ktorý Vás chce čo najviac naučiť.

Ako dlho učíte v Jaspise?

V septembri začína šiesty rok našej spolupráce.

Aké témy učíte v Jaspise?

Najčastejšie učím prípravný kurz – základy účtovníctva – je to také vstupné „kolo“ – zoznámenie sa s problematikou – prečo účtovať, vysvetliť dôležitosť správne vedeného účtovníctva, možno poopraviť názor majiteľov firiem o tom, že účtovník je len jeho nákladová položka – „trpený“ zamestnanec…

Potom je to rekvalifikačný kurz jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Ako vyzerá Váš bežný pracovný týždeň?

Môj bežný pracovný týždeň? Keďže učím v denných kurzoch, mám o program postarané – pondelok, streda, piatok sú vyhradené pre klientov agentúry.

Ak neučím, som taká istá účtovníčka ako ktorákoľvek moja kolegyňa. Takže každý deň zvolím poradie dôležitosti prác, ktoré ma čakajú a s radosťou do toho…

Prečo ste sa dali na lektorovanie?

Vždy som túžila posunúť sa niekam ďalej. Pracovne mám dve lásky: účtovníctvo, ale aj kontakt a komunikáciu s ľuďmi. Stále som hľadala… Až som raz objavila pracovnú ponuku na lektorovanie účtovníctva vo vzdelávacej agentúre Jaspis. Tak som to skúsila… [more…]

Čo Vás na tom baví?

Ako som už povedala, mám veľmi rada prácu s ľuďmi. Tým, že klienti agentúry sú ľudia zrelí, ktorí vedia, čo chcú, moja práca je o to ľahšia… Veľmi ma teší, keď vidím, ako sa vyvíja ….. Na začiatku, keď kurz začne, sú plní očakávania, často aj neistoty, či problematiku zvládnu. Potom postupne, krok za krokom, chápu viac a viac, začínajú vidieť súvislosti, nadobúdajú zručnosť a majú radosť z toho, že to zvládajú… Často kladú otázky, a ak sa pýtajú na niečo, v čom nie som „doma“, vďaka nim si musím naštudovať problematiku… a tak spolu s nimi rastiem aj ja…

Spomínate si na svoj prvý kurz?

Celkom zreteľne. Mala som úžasnú bázeň. Nie je ľahké postaviť sa pred ľudí, ktorí od vás očakávajú profesionalitu. Pripomínam, som „len“ účtovníčka. Takže môj prvý kurz: V predvečer mojej „premiéry“ som bola na prípravnom kurze – základy účtovníctva – u kolegu – niekoľkoročného spolupracovníka agentúry. Videla som jeho profesionálny prístup… snáď som aj začala pochybovať. Potom sme sa chvíľu rozprávali a on mi povedal veľmi povzbudivé slová: „ Nebojte sa, vy to zvládnete!“ A tak som na druhý deň učila jednoduché účtovníctvo. Neviem, kto mal z toho kurzu väčší strach. Či klienti, ktorí sa chceli niečo naučiť alebo ja. Mala som trému, ale spoločne sme to zvládli.

Ktorá téma sa Vám najťažšie učí?

Asi tá, z ktorej nemám praktické skúsenosti. Veľmi rada totiž na kurzoch používam príklady z praxe. Pretože aj ja lepšie pochopím akúkoľvek tému, ak prednášajúci použije príklad…

Čo by ste odporučili začínajúcim účtovníkom?

Ťažká otázka. Na jednej strane je treba mať odvahu ísť do toho. Na druhej strane je dôležité uvedomiť si, že naša práca vyžaduje neustále sa vzdelávať.

Aké najčastejšie chyby robia účastníci kurzov? Čo by ste im odporučili?

Nových informácií, ktoré sa dozvedajú, je často príliš veľa. Snažím sa preto našim klientom neustále opakovať, že ak čomukoľvek nerozumejú, treba sa pýtať. Pri tejto práci je potrebná spätná väzba. Ak nepostrehnem, že má niekto problém a on sa neozve, zmešká vlak… Potom je to pre neho o to ťažšie…

Priala by som sebe aj im, aby našli odvahu a žiadali vysvetlenie od lektora. Pretože nie je nič horšie, ak z nejakého dôvodu požiadajú o vysvetlenie problematiky niekoho iného. Nie pre moje ego, ale preto, že každý máme svoj systém, svoj slovník, svoj spôsob… Napokon, ak dostane takýto klient dve rôzne podania, neuľahčí si to…

Čo by ste poradili niekomu, kto sa chce naučiť účtovať – okrem absolvovania kurzu?

Obdivujem všetkých samoukov! Napriek tomu často sa stretávam s tým, že prídu na kurz klienti, ktorí hovoria: Účtovanie mám prednastavené, ale chcem rozumieť tomu, čo robím a prečo to tak robím… a to je dobre! No a čo po absolvovaní kurz? Najlepšie je dostať príležitosť v praxi. Samozrejme nedá sa absolvovať kurz a myslieť si, „som hotový účtovník“. Ja mám pocit, že čím viac do tajov svojej práce vnikám, tým viac vidím, čo všetko ešte neviem…

Odporučíte čitateľom ďalšie vzdelávanie?

Jednoznačne! Účtovník nemôže „zaspať na vavrínoch“. Neustále sa meniaca legislatíva nás „udržiava v kondícii“… často hovorím klientom, že je lepšie „obetovať“ napr. jeden celý deň na účasť na nejakom užitočnom seminári, ako hľadať si počas pracovného dňa priestor na samoštúdium zákona. Mnohokrát sa stáva, že si človek vysvetlí zákon inak, ako v skutočnosti platí. Na seminároch majú tiež možnosť pýtať sa, dať si vysvetliť to, čomu nerozumejú.

Ďakujeme za rozhovor!

 

 

 

Ako si vybrať formu vzdelávania

Ako si vybrať formu vzdelávania?

Ako si vybrať formu vzdelávania?

“ Počujem a zabúdam. Vidím a pamätám si. Robím a chápem”  Confucius

Keďže čítate tento článok, tak už veľmi pravdepodobne máte za sebou prvé kroky vo vzdelávaní, to jest uvedomiť si potrebu a vybrať si tému. Blahoželám, ste na najlepšej ceste úspešne pracovať na svojom samovzdelávaní. Teraz ostáva ešte jedna otázka: ako na to? Aké sú vlastne možnosti?  Môžete si niečo prečítať, pozrieť si inštruktážne video alebo sa zúčastniť organizovaného vzdelávania.

V tomto smere si skúste pospomínať a nájsť odpoveď na otázky typu: Ako sa Vám najlepšie učilo na škole? Čítali ste si poznámky alebo skôr počúvali prednášky? Pre začiatok si určte čo je pre Vás najefektívnejšie. Každý z nás má svoj spôsob ako je pre neho vhodné sa učiť a spoznať ho môže výrazne uľahčiť vstrebávanie nových informácií.

Vyberte si najvhodnejší spôsob učenia, aby ste si z neho odniesli podľa možností maximum [more…]

Ktorá sa mi hodí?

Povedané v skratke sú tri typy získavania informácií: vizuálne, akustické a pohybové. Najjednoduchší spôsob je sledovať samého seba. Keď máte nainštalovať novú práčku, tak si prečítate manuál, necháte niekoho aby Vám ho vysvetlil alebo to idete skúšať metódou pokus-omyl? Podobné  príklady môžeme nájsť pri skoro každej aktivite, takže skúste sa jeden deň sledovať a premýšľať nad tým,  čo zistíte. Na základe tohto potom môžete zvoliť typ vzdelávania.

Čo s tým, keď viem aký som typ? Začnite zahlcovať svoj mozog množstvom informácií cez tento zmysel. To znamená, ak ste vizuálny typ, tak majte vždy po ruke knihu alebo časopis zo zvolenej témy. Ak ste akustický typ, tak si nájdite na internete náučné videá alebo video návody, prípadne niekoho ochotného, kto si s Vami prejde oblasť, v ktorej sa chcete vzdelávať. Najnáročnejší typ vzdelávania je pohybové, ktoré vychádza z potreby vykonávať konkrétnu činnosť. Vo všeobecnosti platí, že tento typ je zároveň najúčinnejší, nakoľko ľudská pamäť za bežných okolností funguje na základe intenzity priradenej emocionálnej stopy. To znamená, že to čo v nás vyvolá najsilnejšie emócie, či už pozitívne alebo negatívne, si pamätáme omnoho silnejšie a ľahšie si to pripomenieme. V tomto smere má základné postavenie úspech alebo neúspech pri výkone činnosti, ktorý spravidla sprevádza radosť, hnev, smútok alebo podobná emócia.

Skúste si prečítať kapitolu z knihy a ďalšiu čítajte nahlas, ak si z druhej kapitoly budete pamätať lepšie, tak pravdepodobne nie ste vizuálny typ.

Kedy sa oplatí investovať do vzdelávania formou kurzu

Vzdelávanie formou  tréningov alebo organizovaných foriem, napr. školení je väčšinou finančne náročnejšie a preto je potrebné zvážiť, či sa oplatí na tomto type vzdelávania zúčastniť. Otázky, ktoré by ste si mali zodpovedať pred vydaním finančných prostriedkov sú nasledovné:

-         Je toto oblasť, ktorej sa chcem venovať?

-         Mám základné povedomie o problematike?

-         Potrebujem potvrdenie o mojich znalostiach v tejto oblasti?

-         Chcem sa vzdelávať v komplikovanejšej oblasti?

Toto sú základné otázky, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ako prvé si ujasnite, či sa orientujete na správny smer. Či sa nejedná iba o trendovú záležitosť alebo niečo, čo sa Vám vždy zdalo sympatické alebo podobný dôvod. V tomto smere si stačí prejsť aspoň nejaké základné informácie k danej problematike osamote.

Touto formou si overíte, či je Váš záujem stabilnejší a zároveň vyriešite problém číslo dva a to sú základné informácie. Väčšina kurzov alebo tréningov, na ktoré by ste sa mohli prihlásiť, bude mať zastúpenie začiatočníkov, ale aj skúsenejších účastníkov. Ak by ste nemali základné znalosti z problematiky, tak sa Vám môže stať, že sa takpovediac stratíte počas výkladu alebo Vám uniknú podstatné informácie, ale v každom prípade nevyťažíte z účasti na tréningu maximum. Ak si nie ste istý svojimi znalosťami tak sa radšej orientujte priamo na kurzy, ktoré sú jasne nastavené pre začiatočníkov.

Ďalšou otázkou je potreba dokladu o znalostiach, to jest osvedčenie alebo certifikát. Ak sa rozhodujete o zmene kariérneho smeru alebo by ste radi využili svoje znalosti aj v práci, tak je pre Vás jednoznačne výhodou možnosť certifikovaného vzdelávania. Najjednoduchší príklad je účtovníctvo, kedy majú znalosti omnoho väčšiu váhu ak boli nadobudnuté formou kurzu oproti nezdokladovanému nadobudnutiu týchto vedomostí.

Na záver zvážte náročnosť oblasti, v ktorej sa chcete rozvíjať. Ak sa jedná o náročnejšiu problematiku, kde sú napríklad potrebné nielen vedomosti, ale aj zručnosti, tak tréning je určite výhodnejšou formou. Profesionálny lektor Vás dokáže nasmerovať správnym smerom na ďalší rozvoj a poskytnúť Vám neoceniteľné rady pre začiatok Vašej kariéry alebo pre vyhľadávanie budúcich zdrojov, ktoré môžete využiť pri prehlbovaní znalostí.

Pri tréningoch si vyberajte nielen podľa ceny, ale aj podľa obsahu. Nezameriavajte sa na drahé kurzy, ktoré sú väčšinou úzko špecializované a podrobne si prečítajte obsah kurzu. Ak tam bude neznámy termín, tak si ho vyhľadajte ešte pred účasťou na tréningu.

Autor: Kamil Štaffa

 

Ako začať so vzdelávaním

Ako začať so vzdelávaním? „Začiatok je polovica z urobeného.“  Anonym

V predchádzajúcom článku (Dôležitosť celoživotného vzdelávania) sme si už vysvetlili, prečo je potrebné sa vzdelávať neustále, aj keď iba pomaly. Teraz by sme sa mohli zamyslieť nad tým, čo je v súčasnej elektronickej dobe veľký problém a to otázka: „Čo sa mám vlastne učiť?“

Odpoveď je na začiatok jednoduchá. Robte  to, čo Vás baví. To znamená, venujte sa tomu, čo Vás zaujíma. Čokoľvek, čo pre Vás má vnútornú hodnotu, či už z pohľadu záujmu alebo využiteľnosti, napríklad  sa naučíte novú  metodiku, ktorú budete môcť uplatniť v práci. Jediné o čo v začiatkoch učenia ide, je motivácia. Niečo náročné a bez okamžitého efektu by nás mohlo rýchlo začať nudiť. Napríklad ak sa začnete hneď na začiatku venovať teoretickej fyzike, tak je pravdepodobné, že to po pár dňoch buď vzdáte alebo budete ešte zmätenejší ako predtým. Určite ale nebudete oveľa múdrejší.

Ak Vás ani po dlhšom rozmýšľaní nič nenapadá, tak môžete skúsiť niečo, čo Vás bavilo ešte v detských rokoch. Veľmi často sú schopnosti naučené dávnejšie v minulosti jednoducho obnoviteľné a Vy zrazu môžete zistiť, že po krátkom osviežení ešte stále viete vyšívať alebo hrať na gitare. Prekvapíte svojich známych a budete kvalitnejšie využívať svoj čas ako iba sedením pri televízore.

Nájdite spôsob ako zarábať na svojom hobby a už nikdy nebudete musieť pracovať. [more…]

Hierarchia užitočných vedomostí

Ak by ste sa chceli rozvíjať ekonomicky využiteľným smerom, tak existuje určitá postupnosť, podľa ktorej sa môžete riadiť. Veľmi záleží na tom, čomu by ste sa chceli venovať. Je veľký rozdiel či napríklad chcete zvýšiť svoju kvalifikáciu alebo chcete zmeniť svoje kariérne zameranie.

V prvom rade si definujeme svoj počiatočný stav. Aké sú Vaše jazykové a počítačové znalosti? Obe tieto otázky sú dôležité hlavne kvôli možnosti získavania nových informácií. V prípade, že viete pracovať s internetom a máte obstojnú znalosť anglického jazyka, tak Vaše možnosti vzdelávania sú prakticky neobmedzené. Existujú stránky, na ktorých môžete študovať pod vedením profesorov z Harvardu, Berkeley, Oxfordu a ďalších známych univerzít z celého sveta. Ak týmito vedomosťami neovplývate, tak nemusíte zúfať. Existujú aj iné možnosti ako získavať nové informácie. Počuli ste už o knižniciach?

Aj keď sa to niektorým čitateľom bude zdať zvláštne, tak knižnice skutočne evidujú aj iné knihy ako detektívky alebo červenú knižnicu. Existujú dokonca špecializované odborné knižnice, ktoré sa venujú prioritne tomuto druhu literatúry a beletriu by ste v nich hľadali márne. Tu máte možnosť získať podrobnejšie informácie o rozmanitých oblastiach. Predtým ako si vyberiete knihu sa však zamyslite nad svojimi vlastnými schopnosťami vo vybranej téme. Napríklad ak by som sa teraz chcel naučiť hrať na gitaru, tak nemá zmysel, aby som začal hneď trénovať konkrétne pesničky, keď ešte ani neviem ako mám gitaru vlastne držať. Takže najprv sa zameriam na to, aby som ovládol základy a potom sa môžem vrhnúť na zložitejšie prvky. Takto je nutné postupovať vo všetkom. Ak sa bez prípravy vrhnete na komplikované odborné publikácie, tak im s veľkou pravdepodobnosťou nebudete rozumieť a Vaša motivácia prudko poklesne a spolu s ňou aj vzdelávací efekt.

Postupnosť, ktorú sme spomínali už vyššie, je nasledovná:

 • Koníček: najprv začnite niečím, čo je Vám blízke a máte s tým skúsenosť, takže aj poznáte základné postupy alebo terminológiu, máte sa od čoho odraziť a zároveň viete reálne zhodnotiť svoje schopnosti v tejto oblasti
 • Novinka: následne môžete vyskúšať niečo úplne nové, o čom ste možno iba počuli alebo Vás to vždy zaujímalo. V tomto bode  sa už môžu nachádzať aj napríklad jazyky alebo vedomosti potrebné pre výkon iného povolania ako aktuálne zastávate.
 • Potrebné: ak úspešne absolvujete vzdelávanie v úvodných dvoch bodoch, tak ste pripravený sa vrhnúť na učenie niečoho, o čom viete, že by Vám to prospelo, ale Vaša motivácia nebola príliš vysoká, pretože to pre Vás nie je zaujímavé. V tomto štádiu už je Váš mozog schopný prijímať aj menej zaujímavé údaje a adekvátnym spôsobom  ich spracuje tak, aby ste ich vedeli používať.

Pre udržanie motivácie môžete aj jednotlivé oblasti striedať tak, aby ste sa napríklad po každej potrebnej vedomosti učili dve, ktoré Vás zaujímajú omnoho viac. Takýmto spôsobom pre Vás bude učenie stále príjemnou kratochvíľou.

Ako si zvoliť správnu formu vzdelávania sa dočítate v nasledujúcom článku na našom blogu  (AKO SI VYBRAŤ…)

 Autor: Kamil Štaffa

 

Dôležitosť celoživotného vzdelávania

Dôležitosť celoživotného vzdelávania„Pokiaľ sa nezastavíte, nezáleží na tom ako pomaly idete.”  Konfucius

Pevne verím, že nikto z Vás sa v tomto okamihu nezačal pomaly prechádzať po izbe, aby aspoň pomaly išiel. Týmto smerom som naozaj nikoho nechcel motivovať. Naopak skúste si nájsť chvíľku, sadnúť si a nájdite si odpoveď na jednu jednoduchú otázku:

 • Čo nové som sa naučil za posledný deň? Týždeň? Mesiac?

Ak musíte premýšľať dlhšie ako pár sekúnd, aby ste našli aspoň niečo, čo ste sa naučili, tak buďte k sebe úprimný a priznajte si, že to je nič. Nemusíte sa cítiť nepríjemne, skrátka patríte do veľkej skupiny ľudí, ktorí sa rozhodli stagnovať. Toto rozhodnutie robí každý z nás a čoraz väčšia časť populácie si volí práve túto cestu, pretože to je jednoduchšie. Nemusíte nič robiť ani riešiť, nemusíte sa namáhať a môžete spokojne žiť. Teraz sa skúste na chvíľku zamyslieť, čo by sa zmenilo vo Vašom živote, keby ste niečo nové učili každý deň? Boli by ste šťastnejší? Úspešnejší? Múdrejší?

Odpoveď znie áno na všetky otázky. Už Konfucius vedel, že by sme sa mali každý deň naučiť niečo nové, aby náš mozog nezlenivel a mohli sme využívať jeho plný potenciál. Pre jednoduchšie pochopenie si predstavte záhradu, o ktorú sa nikto nestará, neseká ju ani nepolieva. Ako dopadne? Bude z nej džungľa. Možno pekná, ale skúste v nej nájsť nožnice, ktoré ste tam minulý rok nechali. Potrvá Vám to večnosť, ak ich vôbec nájdete. Mozog funguje rovnako až na to, že je omnoho rozsiahlejší, pretože musí obsiahnuť všetky druhy vedomostí, ktoré je možné sa naučiť. Každý z nás má vychodené určité chodníčky v tomto labyrinte, aby mohol každý deň fungovať. Napríklad rozloženie nábytku v byte a podobne. Tieto chodníčky sú často udržiavané a poriadne vyšliapané, takže na nich tak skoro nič nevyrastie. Stalo sa Vám už niekedy, že ste si nevedeli spomenúť kam ste položili napríklad ovládač od televízora alebo okuliare? To už na Vašu vyšliapanú cestičku zaútočili ostatné rastliny.

Každá naša vychodená cestička predstavuje jednu z možných diskusných tém, keďže je to oblasť, o ktorej máme väčšie množstvo poznatkov. Koľko rôznych tém viete ponúknuť Vašim komunikačným partnerom? Nie je to smutné, keď je toto číslo iba jednociferné? [more…]

Čo s útočnými rastlinami

Skúšali ste už niekedy preseknúť strom tupou sekerou? Odstrihnúť hrubšiu rastlinu tupými nožnicami? Nie je prekvapením, že to ide zle. Tak prečo nás prekvapuje, že keď po našom mozgu zrazu chceme niečo, čo bežne nerobí, ako napríklad spočítať cenu nákupu, tak to dokáže iba s veľkými problémami a často nepresne? Odpoveď je jednoduchá, kedysi sme vedeli počítať výborne, ale potom sme nechali chodníček zarásť a teraz keď zase potrebujeme použiť matematiku, tak sa musíme najprv predrať cez kilometre džungle.

Stalo sa Vám už niekedy niečo potrebné? Napríklad spomenúť si ako odvetiť niekomu, kto Vás oslovil v cudzom jazyku, ktorý ste kedysi plynulo ovládali? O koľko lepšie by sa presekávala cestička s motorovou kosačkou? Aj to sa dá. Stačí trénovať mozog alebo v našom príklade brúsiť a dopĺňať nádržku kosačky. Vždy keď sa naučíte niečo nové, tak je potrebné túto vedomosť niekam uložiť do našej džungle. Preto napríklad po dlhšej pauze majú ľudia problémy učiť sa niečo nové, napríklad nový software alebo výrobný postup. Čím častejšie si budete osvojovať nové vedomosti, tak tým ľahšie Vám to pôjde, pretože už budete mať časť cesty skrz džungľu presekanú a bude sa čím ďalej tým viac podobať na upravenú záhradu, kde vždy nájdete všetko potrebné.

Popri učení sa zároveň zlepšuje aj pamäť, takže si pamätáte viac než pred tým ako ste s učením začali.

Kedy by som mal začať?

Ako by ste postupovali pri neudržiavanej záhrade? Nemá zmysel čakať výrazne dlhšie na to, že sa záhrada sama poseká. Samozrejme, že nemusíte začínať sekať v najväčších mrazoch alebo keď sa práve blíži hurikán. V tomto prípade by Vaša práca bola trochu zbytočná. Rovnako to je aj v prípade, že sa aktuálne nachádzate v komplikovanej situácii a nemáte čas ani energiu venovať sa ničomu okrem bežnej rutiny.

Aj v takejto situácii sa pokúste zamyslieť nad tým koľko voľného času máte denne? Aj keby to boli napríklad iba dve minúty, tak si môžete každý deň pripomenúť jedno slovo z cudzieho jazyka alebo prečítať pár strán z náročnejšej knihy. Akýkoľvek malý krok Vás priblíži k tomu, aby ste si vyčistili svoju záhradu. Ak si nedokážete nájsť čas ani pár minút denne, tak si skúste prečítať niečo o manažmente času, pretože pravdepodobne máte veľký problém s plánovaním a využívaním Vášho času.

Čo do veku záhrady majú určitú výhodu tie mladšie, ktoré ešte nemali toľko času, aby zarástli. Na druhú stranu sa musia učiť mnohé veci ako úplne nové, takže musia nielen vyčistiť cestičku, ale aj zasadiť a polievať. Naopak starší ľudia majú už veľa životných skúseností, od ktorých sa môžu odraziť a učenie im ide ľahšie. Napriek určitým rozdielom by sa každý mal snažiť o vyčistenie svojej záhradky. Učenie nám môže pomôcť:

 • Nájsť skrytý talent
 • Zabrániť mozgovým ochoreniam
 • Otvoriť nové možnosti
 • Spoznať samého seba
 • Zvýšiť životnú spokojnosť
 • Zlepšiť prekrvenie a fungovanie mozgu
 • Zvyšovať sebavedomie

Nestojí to aspoň za pokus?

Pre bližšie informácie k tomu, AKO ZAČAŤ SO VZDELÁVANÍM odporúčame rovnomenný článok na našom blogu.

Autor: Kamil Štaffa

 

Hierarchia vzdelávania

Hierarchia vzdelávania„Veľa času trávime s tým, čo je akútne, namiesto toho, čo je dôležité.“ Stephen R. Covey

Ekonomická kríza mala dôsledky pre celý svet a prejavila sa v mnohých úrovniach i oblastiach. Niektoré spoločnosti zanikli a niektoré začali naopak prekvitať. Skoro každá firma sa musela zamyslieť a nájsť možnosti finančných rezerv. Kde by ste šetrili Vy na ich mieste? Na reklame? Váš produkt alebo službu nebude nikto poznať a predaj pravdepodobne klesne. Na zamestnancoch? Riskujete odchod tých najlepších ku konkurencii a keď kríza pominie tak stojíte pred vážnym problémom. Po týchto úvahách bolo prirodzenou voľbou pre veľa firiem zníženie výdavkov na oddelenie ľudských zdrojov (ĽZ).

Polemizovať o vhodnosti tejto voľby, keď už rozhodnutie padlo by bolo zbytočné. Takže ostáva otázkou čo majú robiť pracovníci ĽZ, keď nemajú prostriedky, ale musia stále fungovať a poskytovať svoju podporu zamestnancom. Odpoveďou je odloženie projektov, tlak na zníženie cien dodávateľov a zvýšenie kvality služieb. V tomto článku sa zameriame konkrétne na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. [more…]

Ak sú zdroje obmedzené, tak otázky, na ktoré je potrebné nájsť odpoveď, sú nasledovné:

 • ktorý tréning (rozvojovú aktivitu) realizovať prioritne a koho naň poslať
 • aký formát vzdelávania zvoliť
 • ako maximalizovať efektivitu

Vhodne zvolený rozvojový program dokáže výrazne ovplyvniť efektivitu práce a spokojnosť zamestnancov

Stanovovanie priorít
V prvom rade si musíte uvedomiť v akej spoločnosti pracujete. Máte zamestnancov, ktorí musia absolvovať pravidelné preškolenie, aby mohli vykonávať svoju pracovnú náplň? Máte pracovníkov, na ktorých sú kladené zvýšené nároky a ich odchod by spôsobil katastrofu? Stojí Vaša firma na výkone určitej skupiny pracovníkov, napríklad obchodníkov? Poradie kladných odpovedí Vám ukáže prioritu zamerania na konkrétnu cieľovú skupinu. Avšak ani táto priorita neznamená nutnosť vzdelávania.

Keď už viete, kde pracujete, tak sa zamyslite nad tým s kým pracujete: máte skúsených odborníkov, ktorých výkon je kolísavý? Potrebujete zaškoliť nových zamestnancov? Máte kvalitný tím, ktorý má problémy pri dosahovaní očakávaných výsledkov? Kladná odpoveď ešte stále nemusí znamenať potrebu poslať ich do hotela na kurz.

V tomto bode je potrebné zamerať sa na Vašu skupinu účastníkov vzdelávania a zamyslieť sa nad tým či absolvovanie rozvojového programu skutočne minimalizuje ich nedostatky. Ak pred realizáciou kurzu existuje pochybnosť o jeho účinku tak by ste ju mali dôkladne zvážiť aj z iných pohľadov.

Predstavme si situáciu, že máte skupinu piatich obchodníkov, ktorí nenapĺňajú očakávania, napriek tomu, že podávajú vysoký výkon. V rámci komunikácie sa sťažovali, že majú veľa práce a málo času. Unáhlená reakcia odd. ĽZ: tréning time manažmentu, aby sa naučili techniky efektívnej práce s časom.
Adekvátna reakcia odd. ĽZ: analýza pracovnej náplne, snímok pracovného dňa alebo otázka: „Čo Vám zaberá toľko času?“ výsledok všetkých týchto možností by bol rovnaký. Obchodníci sú zavalení administratívou a vhodné riešenie je teda prijať brigádnika, ktorý ich odľahčí.

Zlaté pravidlo: každá hodina investovaná do analýzy aktuálnej situácie pri nastavovaní vzdelávania je hodná jedného tréningového dňa

Aký zvoliť formát vzdelávania
Ak Vám na základe dôkladnej analýzy vyšla nutnosť realizovať tréning tak Vám blahoželám, nakoľko ste na najlepšej ceste realizovať kvalitný vzdelávací program. Teraz si prejdeme možnosti, ktoré je potrebné zvážiť:

 • realizovať vo firme alebo mimo firmy
 • interný alebo externý lektor
 • indoor alebo outdoor
 • rozsah a forma vzdelávania

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že každá možnosť má svoje výhody aj nevýhody, takže si to v krátkosti zhrnieme. Miesto realizácie závisí od pozície účastníkov a možností firmy. Ak nemáte vhodnú miestnosť, tak sa nemáme o čom rozprávať. Na druhú stranu platiť operatívnym pracovníkom dvojdňové školenie vo Vysokých Tatrách by tiež nebolo najvhodnejšie. Najčastejšie sa tréningy mimo spoločnosti realizujú pre stredný a vyšší manažment, pre ktorý je to zároveň benefit a spája sa aj s čiastočným team buildingom.

Interný lektor sa hodí najmä na odborné alebo často preberané témy. Ak takéhoto človeka nemáte vo svojom kolektíve, tak zvážte možnosť jeho vytvorenia. Ak má dostatočné odborné znalosti a je komunikatívny, tak zvyšok by už mohol byť predmetom dodatočného vzdelávania. Náklady na vytvorenie pozície interného lektora v spoločnosti, ktoré vynaložíte sa Vám vrátia po realizácii niekoľkých tréningov. Externý lektor je vhodný na menej časté tréningy, s obsahom, ktorý Vám nie je známy a potrebujete doňho zasvätiť zamestnancov. Ďalším dôležitým faktorom je aj atmosféra v kolektíve. Ak sú vzťahy napäté, tak radšej siahnite po externom lektorovi.

Realizovanie tréningu v prírode (outdoor) je vhodné najmä pre pracovníkov, ktorí podávajú vysoký výkon či už nárazovo alebo priebežne kvôli odbúraniu stresu a zmene prostredia. Zároveň sa hodí pre absolventov väčšieho množstva vzdelávacích programov, ktorí už nie sú motivovaní absolvovať ďalší tréning, aj keď by ho potrebovali. Indoor tréning je najvhodnejší pri témach, na ktoré potrebujete prevzdelávať väčšie množstvo účastníkov v krátkom čase, pretože môžu ísť rýchlo za sebou viaceré moduly.

Rozsah závisí do veľkej miery od obsahu a formy vzdelávacieho programu. Ak chcete pracovníkom ukázať nový pracovný postup tak nie je potrebné týždňové školenie. Pred realizáciou si prejdite navrhovaný obsah s lektorom, ktorý by mal byť schopný Vám adekvátne zhodnotiť množstvo látky a navrhnúť optimálny rozsah. Rozhodujúca bude však práve forma, ktorá môže byť najčastejšie:

 • tradičná prednáška: je najrýchlejšia, keďže má nízku interaktivitu, prioritné využitie je pri produktových školeniach
 • interaktívny tréning: obsahuje modelové situácie, ktoré ukážu konkrétne možnosti využitia preberanej látky, kvôli čomu trvá dlhšie
 • zážitkové vzdelávanie (outdoor): mimo pracovného prostredia si účastníci vyskúšajú nové poznatky vo viacerých situáciách a získajú spätnú väzbu
 • e-learning: absolútna flexibilita a v prípade slabšieho nastavenia nulová interaktivita, vďaka výberu vhodného času a opakovateľnému využitiu sa využíva najmä pri tréningoch na procesy
 • blended learning: kombinácia viacerých prístupov je časovo náročnejšia, ale má vyššie percento efektivity, keďže s preberaným obsahom sa účastník stretáva v rôznych formách a opakovane
 • on the job: vhodné pre menšie množstvo účastníkov pri adaptácii na nové pracovisko

Záleží na Vašich možnostiach a názore lektora, ktorú formu zvolíte.

Vždy realizujte tréningy s prestávkou aspoň dva mesiace, aby mali účastníci dostatok času vyskúšať získané poznatky v praxi, predtým ako si osvoja nové

Tréning na kľúč
Pre maximalizovanie efektivity vzdelávania je potrebné odhaliť skutočný dôvod problému a nájsť optimálnu cestu na jeho minimalizáciu. V prípade, že idete realizovať rozvojový program tak venujte dostatok času jeho presnému nastaveniu. Toto platí najmä pri externých lektoroch, ktorí už často už majú pripravené obsahy tréningov. Takýto prístup je síce rýchlejší a jednoduchší, ale reálne znižuje kvalitu tréningu, keďže nie je cielený. Príkladom môže byť tréning, ktorý má naučiť účastníkov telefonickej komunikácii, ale lektor do obsahu pridá aj neverbálnu komunikáciu, keďže chce zabezpečiť komplexný obsah. Prístup chvályhodný, ale úžitok nízky.

Neprispôsobujte sa existujúcim možnostiam, ale vytvorte si svoje vlastné.

Autor: Kamil Štaffa